Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BO 2018

Już po raz drugi mieszkańcy Gogolina mają możliwość zgłaszania i wybierania zadań, mających wpływ na rozwój miasta i zaspokojenia ich potrzeb. Od 1 sierpnia można zgłaszać propozycje ciekawych inwestycji i przedsięwzięć, które mają szansę być zrealizowane w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina w roku 2018.

Kwota do wykorzystania w 2018 roku ramach budżetu obywatelskiego to 250 000 zł. W Gogolinie każdy uprawniony może zgłosić trzy zadania w ramach małych projektów (do 10 000 zł) oraz trzy zadania w ramach dużych projektów (od 10 000 do 80 000 zł). Zakłada się procentowy podział całej kwoty Budżetu Obywatelskiego w Gminie Gogolin na małe projekty – 35%, duże projekty – 65%. Zadania można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, wraz z dołączoną listą poparcia od 1 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. Dokonywać tego można w dwóch formach: w formie elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@gogolin.pl lub w formie papierowej. Formularz dostępny jest poniżej, w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w jednostkach Gminy Gogolin, biorących udział w przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego.

Wyznaczone zostały następujące miejsca do zgłaszania zadań i późniejszego głosowania:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin;
 3. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dübendorf, 47-320 Gogolin;
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin;
 5. Zespół Szkół w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin;
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin;
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin;
 8. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4,  47-320 Gogolin;
 9. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie,  ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin;
 10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin;
 11. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta, ul. Strzelecka 15, 47-320 Gogolin.

 

PDFBudżet Obywatelski Miasta Gogolin 2018.pdf (3,33MB)
PDFZalacznik_1_harmonogram.pdf (130,72KB)
PDFZalacznik_2_Tryb_Pracy_Zespolu.pdf (204,41KB)
PDFZalacznik_3_Formularz_zgloszenia_zadania.pdf (379,68KB)
DOCXZalacznik_4_Karta_do_glosowania.docx (14,19KB)
PDFZalacznik_5_Lista_jednostek.pdf (194,68KB)