Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Reagowania

Gminne Centrum Reagowania jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Jego pracami kieruje naczelnik, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gogolina.

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
II piętro pokój nr. 27, 27a

Kontakt: 
tel. +48 77 40 76 823
tel.  +48 77 40 76 802
tel. kom. +48 506 063 456
tel. kom. +48 735 977 346
e-mail.:

 Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Reagowania należy: 

 1. Bieżące monitorowanie występujących i potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń.
 2. Przygotowanie dla Burmistrza Gogolina propozycji działań w zakresie zarządzania kryzysowego.
 3. Przygotowanie pod względem organizacyjnym oraz udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
 5. Przygotowanie organizacyjnych podstaw do działania gminnych struktur Obrony Cywilnej w czasie pokoju i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 6. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań obronnych przez Gminę.
 7. Ochrona informacji niejawnych.
 8. Realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
 9. Realizacja budżetu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz koordynowanie funkcjonowania gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Koordynacja przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
 11. Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi służbami ratowniczymi.

Aktualne i archiwalne komunikaty Gminnego Centrum Reagowania