Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory sołtysa

     Mieszkańcy naszej miejscowości spotkali się 26 stycznia celem wybrania sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W spotkaniu wzięło  udział 60 mieszkańców, a nad porządkiem zebrania czuwał Józef Reinert. Na zebraniu ustalono, że w skład Rady Sołeckiej wejdą: sołtys i 7 członków rady.

W wyborach na sołtysa zgłoszono dwóch kandydatów:

1.    Andrzej Kubiczek – 37 głosów
2.    Dorota Bieluta – 21 głosów
Zatem sołtysem Malnii na kolejną już kadencję został Andrzej Kubiczek.
Natomiast  skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco:
1.    Barton Joachim – 43 głosy
2.    Spallek Agnieszka – 40 głosów
3.    Reinert Krzysztof – 39 głosów
4.    Zajonz Michał – 33 głosy
5.    Reinert Józef – 30 głosów
6.    Stiera Beata – 30 głosów
7.    Kubiczek Rudolf – 29 głosów

 Brak opisu obrazka