Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. węgla

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi pochodzenia węgla, który będzie można zakupić na warunkach preferencyjnych za pośrednictwem gogolińskiego samorządu, uprzejmie informujemy, iż dostawcą surowca będzie Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach, z którą samorząd Gminy Gogolin zawarł już stosowną umowę.

Na zlecenie Gminy Gogolin sprzedaż klientom indywidualnym – mieszkańcom, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, będzie prowadziła firma SAM-BUD-ROL z Gogolina, która w imieniu samorządu zostanie upoważniona do odbioru węgla kamiennego z kopalni / punktu wskazanego przez Polską Grupę Górniczą S.A.

Samorząd Gminy Gogolin na podstawie podpisanej umowy nie ma wpływu na pochodzenie zakupionego surowca, jednak żywi nadzieję, iż przedsięwzięcie wspierać będzie nie tylko właścicieli gospodarstw domowych, ale również polski przemysł górniczy.