Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Preferencyjne ceny energii

Szanowni przedsiębiorcy informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002299/O/D20222299.pdf.

Złożenie ww. oświadczenia u swojego sprzedawcy prądu jest warunkiem koniecznym do tego, aby mikro (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze), małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników) mogły, w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2023 r., korzystać z maksymalnej ceny prądu dla firm, tj. 785 zł za 1 MWh.

Złożenie ww. oświadczenia odbiorcy uprawnionego nie jest obowiązkowe.

Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem oświadczenia, będzie mógł to zrobić w terminie późniejszym, jednak w takim przypadku zostanie objęty obniżoną ceną dopiero w kolejnych miesiącach. Przepisy wprowadzają bowiem zasadę, iż obniżone ceny prądu przysługują przedsiębiorcy dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie.

Obowiązek składania powyższych oświadczeń dotyczy również jednostki samorządu terytorialnego, wszystkie podmioty tzw. wrażliwe (m.in. podmiot udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej, jednostki oświatowe, żłobki, kościoły, jednostki straży pożarnej, itd. zgodnie z wykazem zawartym w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku).

Link do tekstu ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002243/O/D20222243.pdf