Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczki dla osób starszych i samotnych 2020

W roku bieżącym, ze względu na sytuację epidemiczną nie było tradycyjnego spotkania wigilijnego. Ze środków z uzyskanej dotacji, które w roku bieżącym nie zostały wydane na organizację zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych, zakupiono paczki dla osób starszych i samotnych z naszej miejscowości. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Radę Sołecką, Panie z KGW Kamieńskie Babki.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gogolin na realizację zadań z zakresu kultury.

Dziękuję, restauracji Kamieniec za przygotowanie zawartości paczek oraz wszystkim zaangażowanym osobom za sprawne ich rozwiezienie.

Sołtys Zbigniew Kawa