Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej Gminy Gogolin powstało w maju 2007 roku w Kamieniu Śląskim i działa w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Od 1 listopada 2019 r. zostało przeniesione do budynku Gminnego Centrum Kultury im. J. Lipki w Gogolinie (Plac Dworcowy 5).

CIT funkcjonuje w trójstopniowym systemie informacji turystycznej w Polsce i w ramach tego członkostwa realizuje zadania informacyjno – promocyjne takie jak:

 • gromadzenie i udostępnianie Informacji o walorach turystycznych, produktach i usługach turystycznych Gminy Gogolin, regionu i kraju,
 • opracowywanie danych dotyczących turystyki i promocji,
 • współpraca z innymi lokalnymi ośrodkami i punktami Informacji Turystycznej oraz z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną,
 • współpraca z branżą turystyczną,
 • opracowywanie i zbieranie materiałów do folderów, przewodników i informatorów turystycznych,
 • poradnictwo i pomoc dla turystów indywidualnych oraz wycieczek zorganizowanych,
 • udzielanie Informacji Turystycznej,
 • oprowadzanie grup turystycznych,
 • prowadzenie innych usług turystycznych.

 

 

Centrum Informacji Turystycznej jest czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 13.30

tel. 690 268 180

 

Brak opisu obrazka