Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi:

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin