Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jarmark Odpustowy w Kamieniu Śląskim

Tysiące ludzi uczestniczyło w dorocznym Jarmarku Odpustowym ku czci św. Jacka w Kamieniu Śl. Piękną część religijną uzupełniały liczne atrakcje kulturalne.

Obchody odpustowe ku czci św. Jacka rozpoczęły się już w piątek (17.08.) wieczorną mszą św. w kościele parafialnym. W sobotę wieczorem, po mszy św., odbyła się procesja teoforyczną z figurą św. Jacka do kaplicy zamkowej, z udziałem Metropolity Katowickiego ks. abp. Wiktora Skorca, biskupów: Andrzeja Czai, Pawła Stobrawy, Jana Wieczorka, Jana Bagińskiego, licznych księży i sióstr zakonnych oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

Szczytowym punktem była jednak niedzielna suma sprawowana pod przewodnictwem ks. abp. seniora Alfonsa Nossola przy kamieńskim pałacu i miejscu urodzenia św. Jacka w której uczestniczyli biskupi: Andrzej Czaja, Paweł Stobrawa i Gerard Kusz. Uroczystość była okazją do podziękowań i życzeń kierowanych do czcigodnego Jubilata z okazji potrójnego jubileuszu: 80. rocznicy urodzin, 55. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich i 35. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. W imieniu samorządu i mieszkańców województwa opolskiego życzenia Jubilatowi złożył Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, w imieniu starostów i Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego starosta Józef Swaczyna, a jako gospodarz gminy życzenia złożył burmistrz Joachim Wojtala. Obecna była również delegacja reprezentująca Starostę Krapkowickiego w osobach Wicestarosty i Dyrektora Gabinetu Starosty. Podczas sumy wystąpił chór parafialny z Gogolina pod dyrekcją Elżbiety Klimas oraz Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA.

 

Na południe i wieczór organizatorzy przygotowali interesujący program, a nim liczne atrakcje m. in.: biesiadę odpustową i występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA, występ gogolińskiej Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz czeskiej Orkiestry Dętej „Jablunkovanka”. Nie zabrakło również śląskiego humoru i piosenki. Uroczystościom odpustowym towarzyszyły liczne stoiska i atrakcje dla dzieci. Ważnym punktem programu były IV Międzynarodowe Zawody w Rzucie Kamieniem, w których uczestniczyło 23 mężczyzn i 17 kobiet, a wśród nich drużyna z czeskiego Piska oraz zawodnicy z Gliwic, Opola i z Niemiec. Znakomicie do zawodów przygotowały się drużyny z Kamienia Śl. i Kamionka. Sportowe zmagania w rzutach stają coraz bardziej popularne i cieszą się zainteresowaniem nie tylko w lokalnym środowisku. Należy przy tym dodać, że zawodnicy uzyskują coraz lepsze wyniki, a ubiegłoroczny rekord został pobity o 65 cm.

 

Organizatorem Jarmarku Odpustowego było Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Urząd Miejski w Gogolinie, Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl., Parafia pw. św. Jacka w Kamieniu Śl., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamionka, Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin. Jarmark był współfinansowany z budżetu Powiatu Krapkowickiego i Gminy Gogolin.

 

Wyniki IV Międzynarodowych Zawodów w Rzucie Kamieniem

 

Mężczyźni:

I miejsce – Krzysztof Plaskota (Opole) - 12,35 m

II miejsce – Adrian Maniok (Kamień Śl.) – 12,01 m

III miejsce – Łukasz Fesser (Kamionek) – 11,07m

 

Kobiety:

I miejsce – Paulina Śleziona (Siedlec) 5,87m

II miejsce – Alicja Fesser (Kamionek) 5,73m

III miejsce – Ewelina Sleziona (Kamień Śl.) 5,43m