Rusza budowa bloku socjalnego w Gogolinie

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Umowa została zawarta pomiędzy Komunalnym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOGOLIN Sp. z o. o , które reprezentował prezes Grzegorz Michałowski, a Firmą Inżynierską ALOG Gerard Gola z Reńskiej Wsi. W przetargu swoje oferty złożyły 3 firmy, z których najdroższa opiewała na kwotę 6 113 897,88 zł. Wartość wybranej oferty to kwota 5 850 041,00 zł. To jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy w najbliższym czasie, stąd przy podpisaniu tego ważnego dokumentu, obecni byli także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok.

Z kolei, w obecności Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Długosza, inspektora nadzoru Adriana Czoka oraz kierownika budowy Łukasza Błacha, już w terenie odbyło się przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej Wykonawcy tej inwestycji.

 

 

Na budowę bloku socjalnego przy ul. Konopnickiej w Gogolinie, Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt w wysokości 4 085 703,76 zł netto. Spółka może liczyć na częściowe umorzenie spłaty pożyczki, tj. w wysokości 30% wartości całego zadania. Budynek ma zostać wybudowany najpóźniej do końca października 2018 r.