Budżet Obywatelski

Budowa strzelnicy sportowej oraz renowacja ogrodzenia wokół budynku gogolińskiego PP nr 1 to zwycięskie „duże” zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina w przyszłym roku. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczonych zostanie 160 000 zł. Do realizacji zakwalifikowało się także dziewięć „małych” projektów o łącznej wartości 80 950 złotych.

To już druga edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina. Inicjatywa, której pomysłodawcą i wnioskodawcą był Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala spotkała się ze sporym zainteresowaniem i aprobatą wśród mieszkańców miasta. Dzięki środkom budżetowym gminy, na terenie miasta Gogolina w 2018 r. po raz kolejny możliwe będzie zrealizowanie ciekawych zadań, służących lokalnej społeczności.

W zakończonym 20 października głosowaniu, wśród pięciu zgłoszonych projektów o wartości powyżej 10 000 zł, najwięcej głosów zdobyło zadanie pn. „Budowa strzelnicy sportowej” (489 głosów). Projekt o wartości 80 000 zł przewiduje wybudowanie strzelnicy sportowej oraz kącika rekreacyjno – integracyjnego z miejscem na palenisko przy Zespole Szkół w Gogolinie. Na drugim miejscu znalazło się zadanie pn. „Renowacja ogrodzenia wokół przedszkola nr 1 w Gogolinie” (376 głosów), które również oszacowano na 80 000 zł. Zadanie będzie polegało na renowacji zabytkowego ogrodzenia (przedwojennego muru i płotu). W ramach dużych projektów oddano łącznie 1 477 głosów ważnych.

wyniki duze strona.jpeg

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zostanie ujętych także dziewięć z dziesięciu zgłoszonych zadań o wartości do 10 000 zł każdy, na które oddano łącznie 1 584 ważnych głosów. I miejsce w kategorii projektów „małych” z 451 głosami zdobyło zadanie pn. „Radiowęzeł szkolny” (10 000 zł), które zakłada stworzenie radiowęzła – narzędzia pracy dla uczniów profilu dziennikarskiego oraz pedagogów szkolnych w Zespole Szkół w Gogolinie. Na drugim miejscu znalazł się projekt pn. „Ogród w czterech porach roku – odkrywamy jego tajemnice”, który uzyskał 331 ważnych głosów, a który dotyczy realizowanej w przedszkolu nr 1 innowacji pedagogicznej i będzie polegał na stworzeniu tam stref stymulacji. Na trzecim miejscu znalazł się projekt pn. „Park poetów Adama Mickiewicza i Josefa von Eichendorffa dla zdrowia, duszy i ciała” z 197 głosami. Zrealizowane zostaną także projekty: „Zapraszamy do przedszkola Karlika i Karolinki” (158 głosów), „Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie” (122 głosy), „Międzypokoleniowa siła – Senioriada 2018” (106 głosów), a także „Poznawaj bawiąc się – baw się poznając” – gra miejska (96 głosów). Zrealizowane zostaną także projekty: „Odkrywamy piękno naszego miasta – organizacja międzynarodowego pleneru malarsko – fotograficznego w Gogolinie” (44 głosy) oraz „Grupy zabawowe – siła w rodzinie” (również 44 głosy). Łącznie na projekty małe przeznaczone zostanie 80 950 złotych.

wyniki male strona.jpeg