Od 20 lat w Programie Odnowa Wsi

Program Odnowy Wsi w Województwie Opolskim już od 20 lat z powodzeniem służy poprawie jakości życia lokalnej społeczności! Z tej okazji, w czwartek 26 października w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa, w której uczestniczył m.in. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala – zarazem przewodniczący Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, który w krótkiej prelekcji, zaprezentował jak niesamowite przeobrażenie przeszły sołectwa Gminy Gogolin w trakcie ostatniego dwudziestolecia.

W swojej prezentacji burmistrz przedstawił w jaki sposób, dzięki staraniom samorządu Gminy Gogolin i możliwości pozyskania unijnych środków finansowych, zmieniła się aranżacja przestrzenno – architektoniczna centrów wsi, podniósł się poziom i komfort życia lokalnej społeczności, a Gmina Gogolin stała się wymarzonym miejscem do zamieszkania, inwestowania, odpoczynku i rekreacji. – W trakcie ostatniego dwudziestolecia zmodernizowaliśmy wsie, tak, by stały się one atrakcyjnym miejscem do życia, jednocześnie nie zatracając pięknego wiejskiego charakteru – stwierdził burmistrz Wojtala. – Tym przemianom towarzyszyły pozytywne emocje, a mieszkańcy jeszcze mocniej zaczęli się identyfikować się ze swoją Małą Ojczyzną – mówił. Przy okazji tego pięknego jubileuszu, burmistrz podziękował też wszystkim Liderom Odnowy Wsi działającym na terenie gminy Gogolin za aktywność, zaangażowanie i działalność na rzecz wsi.

W Gali uczestniczył także Senator Ireneusz Niewiarowski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, a także Poseł Ryszard Wilczyński – twórca procesu odnowy wsi w województwie opolskim, który również wygłosił okolicznościowy referat. Poseł Wilczyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że istotą odnowy wsi są ludzie – bez nich wszelkie przemiany nie mają sensu. Zauważył też, że w obecnych czasach dużym problemem jest depopulacja i wyludnianie się małych miejscowości, dlatego samorządy powinny poczynić wszelkie starania, by opolska wieś przetrwała. W przeciwnym razie, w niektórych sołectwach trzeba będzie „zgasić światło”, a inne wsie staną się jedynie sypialniami większych miast.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było wręczenie przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę Odznak Honorowych „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. Uhonorowano też najaktywniejszych uczestników programu – okolicznościowy medal otrzymał m.in. Zbigniew Kawa – lider odnowy wsi Kamień Śląski. Wręczono także nagrody w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej „Sołtys i Sołectwo roku 2017”. W powiecie krapkowickim triumfowała sołtys Barbara Herok oraz sołectwo Malnia. Lokalnym akcentem podczas Gali było również stoisko promocyjne ze słodkim poczęstunkiem – rogalikami św. Jacka przygotowane przez sołtys Bronisławę Slezionę i liderów odnowy wsi w Kamieniu Śląskim.