Gogolin wśród uhonorowanych samorządów

Gogolin uhonorowany został w trakcie I Kongresu Polityki Miejskiej i jednocześnie XV Kongresu Miast Polskich, które odbyły się w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie w dniach 16-17.10.

Związek Miast Polskich świętuje w tym roku 100 rocznicę działalności. Stąd też nagrodzono miasta, które zostały zwycięzcami organizowanych na przestrzeni ostatnich lat ogólnopolskich konkursów. Dyplom za przyznanie tytułu laureata „Samorządowego Lidera Zarządzania” w roku 2010 oraz za kilkukrotne wyróżnienia przyznawane Gminie Gogolin w minionych latach, odebrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala z rąk Prezesa Związku Miast Polskich, jednocześnie Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

W Kongresie udział wzięli przedstawicieli rządu, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską. W trakcie tego dwudniowego wydarzenia uczestnicy debaty, w tym przedstawiciele miast, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Akademii Nauk, instytutów, renomowanych uczelni wyższych, instytutów badawczych i środowisk eksperckich dyskutowali o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach specjalnych paneli dyskusyjnych specjaliści i praktycy w swych dziedzinach dokonywali wymiany opinii i dobrych praktyk, które przyczyniają się do efektywnego wdrażania tworzonego systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej. Niezwykle ciekawa dyskusja wytworzyła się w trakcie sesji tematycznych poświęconych zagadnieniom rozwoju mieszkalnictwa, a także transportu i mobilności miejskiej, jak też rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Kongres zorganizowany został przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa.