Seniorzy z wizytą na Słowacji

W ramach współpracy partnerskiej członkowie Akademii Trzeciego Wieku nawiązali kontakt z seniorami zrzeszonymi w Klubie 75 w Kysuckem Novem Meście na Słowacji. Pierwsze spotkanie okazało się nadzwyczaj udane i przebiegło w sportowej atmosferze.

Grupa członków ATW i lokalnych animatorów życia społeczno – kulturalnego wraz z burmistrzem Joachimem Wojtalą, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Iwoną Cimek i pracownikami Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie spotkała się (13.07.) z słowackimi seniorami i Primatorem Kysuckiego Nowego Mesta Jánem Hartelem oraz dyrektorem Domu Kultury Jurajem Čierňavą. Grupy seniorów reprezentowali prezesi: Henryka Sadowska i Milan Bileš. Podczas spotkania omówiono zakres prowadzonej działalności, program szerszej współpracy i ustalono termin kolejnego spotkania. Prezes Sadowska zaprosiła słowackich seniorów na wrześniowe „Pożegnanie lata”. Gospodarze przygotowali natomiast interesujący program kulturalny, a w nim: zwiedzanie miasta i występy artystyczne. Najważniejszym punktem programu były jednak zawody sportowe. Zawodnicy zmagali się m. in. w strzelaniu, tenisie stołowym i grze w kręgle, a zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. Nie zabrakło również góralskiego folkloru. Z wspaniałym programem wystąpiły dzieci zrzeszone w Centrum Wolnego Czasu, które pod kierunkiem Janki Pvlusikovej i Jozefa Pavlusika rozwijają swój talent muzyczny i wokalny. Niestety, z powodu deszczu nie odbył się górski marsz Nordic Walking zaplanowany przez gospodarzy. Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera spotkania była jednak nadzwyczajna. Gospodarze dołożyli wszelkich starań i wiele osobistego zaangażowania, aby zapewnić miły i sprzyjający integracji nastrój.

W drugim dniu ((14.07.) grupa członków ATW przebywała w Pisku, gdzie kontynuowano program sportowy. Seniorzy pokonali m. in. dwie górskie trasy: na „Polankę” - z kijkami i na „Bahenec”, aby podziwiać piękny widok Tatr. Z członkami ATW spotkał się także starosta Oldřich Rathouský, który omówił z burmistrzem i dyrektorem GOK dalszą realizację wspólnie prowadzonych projektów współfinansowanych z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad. Wyjazd do Kysuckiego Novego Mesta i Piska został zaplanowany w rocznym programie działalności ATW.