Projekt M3 Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie

Budżet Obywatelski Gogolina na 2018 – opis projektu M3

Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie            

Lokalizacja zadania: ul. Plebiscytowa 1

Koszt zadania: 9 500 zł  

Opis zadania: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy.

Wniosek do pobrania: PDFM3.pdf