Budżet Obywatelski - listy zadań

Wiemy już, jakie projekty zgłosili mieszkańcy oraz lokalne stowarzyszenia do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin na rok 2018.

Łącznie wpłynęło 15 wniosków: 10 z nich o wartości do 10 000 złotych to „projekty małe”, natomiast 5 zakwalifikowanych zostało do „projektów dużych”. Łączna wartość zgłoszonych zadań do 10 000 zł to 90 850 zł, „duże projekty” opiewają na łączną kwotę 309 500 zł. Głosowanie rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 października 2017 r. List zwycięskich zadań poznamy 7 listopada.

 

Projekty małe o wartości do 10 tys. PLN

Numer zadania

Nazwa zadania

Koszt zadania

Skrócony opis zadania

Wniosek w pdf

M1

„Poznawaj bawiąc się – baw się poznając” – gra miejska

3 000 zł

Organizacja gry miejskiej dla 5 grup, podczas wakacji letnich. Gra miejska będzie promować przestrzeń miejską Gogolina, jego architekturę i historię.

PDFM1.pdf

M2

„Zapraszamy do przedszkola Karlika
i Karolinki”

8 950 zł

Zakup napisu „Przedszkole Karlika i Karolinki”, wykonanie grafiki strony internetowej, przygotowanie folderu i materiałów reklamowych, wykonanie elementów dekoracyjnych do przedszkola.

PDFM2.pdf

M3

Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy Młodzieżowej
w Strzebniowie

9 500 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy.

PDFM3.pdf

M4

Park poetów Adama Mickiewicz i Josefa von Eichendorffa dla zdrowia, duszy i ciała

9 500 zł

Projekt zakłada ustawienie 2 ławek nawiązujących do epoki romantyzmu oraz tablic z dwujęzyczna biografią poetów Adama Mickiewicz i Josefa von Eichendorffa, a także wybudowanie „ścieżki zmysłów”.

PDFM4.pdf

M5

Odkrywamy naszą lokalną historię

9 900 zł

Zadanie obejmuje organizację 3 wycieczek pieszo – rowerowych do „kapliczki na Bagnie”, pieców wapienniczych oraz nieczynnego wyrobiska kamienia wapiennego.

PDFM5.pdf

M6

Międzypokoleniowa siła – Senioriada 2018

10 000 zł

Projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu działań integracyjnych (spotkań, warsztatów, prelekcji).

PDFM6.pdf

M7

Odkrywamy piękno naszego miasta – organizacja międzynarodowego pleneru malarsko – fotograficznego w Gogolinie

10 000 zł

W plenerze będą uczestniczyć mieszkańcy zainteresowani amatorską twórczością artystyczną oraz artyści miast partnerskich. Podsumowaniem będzie wystawa prac.

PDFM7.pdf

M8

Grupy zabawowe –
siła w rodzinie

10 000 zł

Projekt zakłada prowadzenie grup zabawowych dla dzieci w wieku od kilku miesięcy do lat 3 oraz ich rodziców pod merytoryczną opieką animatora (pedagoga lub psychologa). Spotkania będą miały charakter edukacyjno – integracyjny.

PDFM8.pdf

M9

„Ogród w czterech porach roku – odkrywamy jego tajemnice”

10 000 zł

Zadanie będzie elementem realizowanej w przedszkolu innowacji pedagogicznej. Planuje się stworzyć strefy stymulacji: muzyczną, plastyczną, sensoryczną, lapidarium, ogród kwiatowy i ziołowy.

PDFM9.pdf

M10

Radiowęzeł szkolny

10 000 zł

Projekt zakłada stworzenie radiowęzła – narzędzia pracy dla uczniów profilu dziennikarskiego oraz pedagogów szkolnych, a także utworzenie zespołu redakcyjnego.

PDFM10.pdf

 

Projekty duże o wartości powyżej 10 tys. PLN

Numer zadania

Nazwa zadania

Koszt zadania

Skrócony opis zadania

Wniosek w pdf

D1

Przedszkolny ogród zmysłów miejscem nauki i zabawy

34 500 zł

Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego, z podziałem na „krainy”: zdrowia i smaku, spokoju i ciszy, muzyki, dotyku, małego badacza, zabawy i sportu.

PDFD1.pdf

D2

Zakup maty zapaśniczej

35 000 zł

Projekt zakłada zakup maty zapaśniczej – niezbędnego wyposażenia treningowego sekcji zapaśniczej, która działa w szkole.

PDFD2.pdf

D3

Renowacja ogrodzenia wokół Przedszkola nr 1
w Gogolinie

80 000 zł

Zadanie będzie polegało na renowacji zabytkowego ogrodzenia (przedwojennego muru i płotu).

PDFD3.pdf

D4

Modernizacja bieżni i wymiana nawierzchni

80 000 zł

Wymiana nawierzchni żużlowej na nawierzchnię poliuretanową bezpieczną dla dzieci i młodzieży. Wykonanie bieżni sprinterskiej dwutorowej.

PDFD4.pdf

D5

Budowa strzelnicy sportowej

80 000 zł

Projekt obejmuje wybudowanie strzelnicy sportowej oraz kącika rekreacyjno – integracyjnego
z miejscem na palenisko.

PDFD5.pdf

 

Ważne informacje o Budżecie Obywatelskim na 2018 rok można znaleźć także w tekście poniżej: