Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Seniorzy byli jednomyślni w sprawie powołania do życia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie. Nowa forma organizacyjna otwiera przed słuchaczami UTW nowe perspektywy.

Akademia Trzeciego Wieku zakończyła działalność, w jej miejsce powołano stowarzyszenie. Taka forma działalności umożliwi seniorom m. in. pozyskiwanie środków zewnętrznych i staranie się o dotacje gminne. Podczas zebrania założycielskiego (28.09.) seniorzy byli jednomyślni także w sprawie statutu stowarzyszenia, jak i wyboru członków zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nie zabrakło też podziękowań i życzeń. Burmistrz Joachim Wojtala gratulował wyboru Marii Jolancie Matuszek oraz wszystkim wybranym do organów UTW. Do życzeń dołączyła się również Henryka Sadowska – była prezes ATW, która przekazała  prezes UTW biret studenta i słuchacza. Stowarzyszenie rozpocznie działalność „pełną parą” i przyjmie plan pracy - po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd UTW

  1. Maria Jolanta Matuszek – prezes zarządu
  2. Teresa Rychter – wiceprezes
  3. Alicja Soszyńska – sekretarz
  4. Maria Szatka – skarbnik
  5. Urszula Tomeczek – członek
  6. Maria Kipka – członek
  7. Stanisława Kassner – członek

Komisja Rewizyjna

  1. Władysława Lubaszka – przewodnicząca
  2. Barbara Gabor – sekretarz
  3. Adelheid Jendrusch - członek