XI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

26 września odbyło się jedenaste posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, w którym uczestniczyło 11 członków Rady, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny przedstawił jak zwykle obszerne i bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności w III kwartale 2017 roku. Ponadto, podjęty został temat dostępu do transportu publicznego w sołectwach gminy Gogolin, a także nowego układu komunikacyjnego w centrum Gogolina. Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie przedstawił program badań profilaktycznych, w ramach październikowej akcji pod hasłem: „Nie zwlekaj – nie czekaj”, a także projektu pn. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Ustalono też nowy harmonogram dyżurów Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów; rozmawiano również na temat bieżących spraw.

Dyżury Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów:

3 października w godz. 10.00 – 12.00:

 • Chorula – Centrum Aktywizacji Wiejskiej;
 • Kamionek – Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara”;
 • Malnia – Świetlica Młodzieżowa;
 • Górażdże – Świetlica Młodzieżowa;
 • Kamień Śl. – Świetlica Młodzieżowa;
 • Obrowiec – Siedziba DFK;
 • Zakrzów i Dąbrówka – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie;
 • Odrowąż – Centrum Aktywizacji Wiejskiej;
 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.

7 listopada w godz. 10.00 – 12.00

 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.

5 grudnia w godz. 10.00 – 12.00

 • Gogolin – Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7.