Z obrad Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP

We wtorek 26 września odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego, na którym podsumowano przebieg XIV wojewódzkiego zjazdu tego Związku.

Jednym z ważniejszych punktów, było zatwierdzenie prowizorium planu finansowego na przyszły 2018 rok. Ponadto, członkowie Zarządu powołali robocze komisje problemowe. I tak, w celu sprawnej współpracy zarządu wojewódzkiego ze strukturami strażackimi niższych szczebli, powołano komisje: ds. młodzieży, historyczno – kronikarską, ekonomiczno – gospodarczą, statutowo – organizacyjną oraz komisję ds. odznaczeń. Reprezentujący strażaków ochotników z terenu powiatu krapkowickiego, wiceprezes zarządu powiatowego i prezes zarządu miejsko – gminnego w Gogolinie, burmistrz Joachim Wojtala został członkiem ważnej dla strażackiej działalności, komisji ekonomiczno – gospodarczej. W trakcie spotkania, przedstawione zostały także informacje o planowanym na rok przyszły Zjeździe Krajowym ZOSP RP, powołano także Koordynatora Oddziału Wojewódzkiego dla obsługi niezwykle potrzebnego programu pozyskiwania 1% podatku dochodowego, przekazywanego przez osoby fizyczne na cele statutowe ochotniczych straży pożarnych.

OSP zarząd.jpeg