Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie

W dniu 29.09.2017 (tj. piątek) o godz. 18.00  odbędzie się zebranie Wiejskie w świetlicy modzieżowej w Kamionku, w celu omówienia i rozplanowania Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania

2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolant    

3. Stwierdzenie ważności zebrania                 

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców 

5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania                                

6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego                                                                          

7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.                                                              

8. Uwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2018r. 

9. Wolne wnioski                                                                                                                

10. Zamknięcie obrad.

                                                                                        Zwołujący zebranie                                                                                                                                                                                               Sołtys Wsi Kamionek                                                                                                                                                                                             Sabina Kauf.

Pogoda
24 września
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,60 PLN
1 CHF = 4,25 PLN
1 USD = 3,93 PLN