Z pierwszym dzwonkiem… PSP w Malni

Wakacje to czas wypoczynku dzieci i młodzieży, ale też okres przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Dzięki przeprowadzonym w okresie letnim remontom i naprawom, wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie rozpoczęli naukę w odświeżonych salach i dobrych warunkach. W tym tygodniu, przedstawiamy zadania, jakie zostały zrealizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

W ostatnim czasie, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni przeprowadzono remont dachu sali gimnastycznej oraz toalet. Ponadto odnowiony został gabinet pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ramach projektu pn. „Akademia kompetencji kluczowych Aglomeracji Opolskiej”, dofinansowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, szkoła zakupiła również szafę, z przeznaczeniem na przechowywanie pozyskanych pomocy dydaktycznych.

Obecnie, trwają odbiory i wyposażanie rozbudowywanego oddziału przedszkolnego. Zakończył się też remont i przystosowanie na salę dydaktyczną pomieszczenia, w którym dotychczas mieściła się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. W przyszłym roku, rozbudowa szkoły obejmie także przebudowę dwóch mieszkań komunalnych, w których również będą znajdować się sale dydaktyczne. W związku z tym, iż w najbliższych latach w oddziale przedszkolnym mieścić się będą 3 oddziały, konieczne jest też powiększenie placu zabaw, dlatego w przyszłym roku planuje się zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na duży plac zabaw dla przedszkolaków.