Kolejny krok w stronę wiaduktu w Gogolinie

14 września w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gogolin, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Województwa Opolskiego w temacie przygotowań do powstania wiaduktu w Gogolinie. Spotkanie było konsekwencją podpisanego w marcu bieżącego roku listu intencyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Bułczyński – Centrala PKP PLK SA., Maria Wojciechowska – Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Adam Radziwiłł – Zakład Linii Kolejowych w Opolu, Remigiusz Widera – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, Bartłomiej Horaczuk – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Krzysztof Długosz – Zastępca Burmistrza Gogolina oraz naczelnik Stanisław Haraf i kierownik Jerzy Rej.

Spotkanie nastąpiło po sporządzeniu i przekazaniu stronom listu intencyjnego przez Gminę Gogolin, koncepcji programowo – przestrzennej wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie. W trakcie spotkania zapoznano się w terenie z planowanym, nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 409 oraz zwizytowano budowę Centrum Przesiadkowego. Omówiono również warunki, których spełnienie potrzebne jest do spisania szczegółowego porozumienia, określającego zasady finansowania i realizacji inwestycji.

pkp.jpeg