Dożynki 2017 - Podziękowanie

 

W imieniu władz samorządowych Gminy Gogolin pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tegorocznego Gminnego Święta Plonów Żniwniok 2017.

Dziękuję przede wszystkim Pani Sołtys Barbarze Herok, Radzie Sołeckiej Wsi Malnia, organizacjom pozarządowym,
Stowarzyszeniu Ziemia Malińska, DFK Malnia, Radzie Parafialnej, a także wszystkim Mieszkańcom Sołectwa Malnia,
oraz ks. radcy Hubertowi Sklorz oraz czcigodnym księżom, którzy uczestniczyli w dożynkach. 

Szczególne podziękowania kieruję do starostów dożynkowych: Państwa Marii i Joachima Barton.

Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom sołectw i dzielnic za przygotowanie pięknych koron żniwnych,
wozów korowodowych i udział w konkursie „Kwitnąca Gmina Gogolin”.

Z całego serca dziękuję rolnikom, sołtysom, członkom rad sołeckich, przewodniczącym i członkom
zarządów dzielnic oraz wszystkim, którzy brali czynny udział w Gminnym Święcie Plonów.
Chciałbym podziękować za piękne udekorowanie miejscowości Malnia, a szczególnie prywatnych posesji.

Bez sponsorów nasze święto nie miałoby tak atrakcyjnej oprawy, dziękuję Spółce Gaz System – głównemu sponsorowi,
Gniotpol Trailers Sp. z o.o. oraz Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Słowa wdzięczności kieruję również do Pani Iwony Cimek – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie
i pracowników tej jednostki, Pana Dyrektora Jerzego Kłeczka i pracowników Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie,
dyrekcji i pracowników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie,
Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Policji, Strażników Miejskich
i strażaków z jednostki OSP Odrowąż. Dziękuję również Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”
za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej.

 Dziękuję za objęcie patronatem medialnym Radiu Park, Radiu Doxa, Radiu Vanessa oraz Nowinom Krapkowickim.


Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala