50 000 zł na pomoc poszkodowanym

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, radni podjęli dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie szkód i zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy w Gminie Gostycyn oraz Gminie Cisek.

Radni jednomyślnie 15 głosami „za” zwiększyli budżet Gminy Gogolin po stronie wydatków w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na Gminę Cisek oraz 25 000 zł na wsparcie Gminy Gostycyn. Gmina Cisek (powiat kędzierzyńsko – kozielski, woj. opolskie) wykorzysta dotację na usuwanie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną 7 lipca, natomiast Gmina Gostycyn (powiat tucholski, województwo kujawsko – pomorskie) na odbudowę budynku Publicznego Przedszkola w Gostycynie, które zostało poważanie uszkodzone w wyniku nawałnicy, jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017.

Rada.jpeg