Z wizytą na Roztoczu

Oficjalne otwarcie odtworzonego dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu towarzyszyło tegorocznym Dniom Zwierzyńca (8.07). Na zaproszenie władz miasta uroczystościach udział wzięła także siedmioosobowa delegacja Gminy Gogolin.

Zwierzyniec_1.jpeg

Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba nie krył swego zadowolenia z oddania do użytku wartego ponad 2,5 miliona złotych przedsięwzięcia. Miasto na ten cel wyda tylko 30 procent kosztów. „Zwierzyńczyk”, bo tak popularnie tam się go nazywa odzyskał nowy blask dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Odtworzony został kompleks zbiorników wodnych, wykonane zostały nowe drewniane pomosty, wybrukowano liczne alejki. Co ciekawe w „Zwierzyńczyku” zostało zainstalowanych 16 kamer a dzięki 4 hot-spotom na całym terenie działa sieć bezprzewodowego internetu. Ilość odwiedzających to miejsce na bieżąco jest monitorowana dzięki zainstalowanym specjalnym punktom pomiarowym. Turyści mają do dyspozycji także infokiosk z informacjami o mieście, o zasobach przyrodniczych i atrakcjach turystycznych.

W niedzielnej uroczystości otwarcia zabytkowego układu wodno-pałacowego udział wzięli także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, sąsiadujących gmin a także Roztoczańskiego Parku Narodowego. Po przecięciu symbolicznej wstęgi i wizytacji obiektu organizatorzy przygotowali część kulturalno-artystyczną. Jednym z ciekawszych punktów programu były pokazy ułańskie w wykonaniu Szwadronu Ziemi Zamojskiej 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

 

 

Dzień wcześniej w sobotę (7.07) delegacja Gminy Gogolin na zaproszenie Burmistrza Krasnobrodu wzięła udział w uroczystości otwarcia innego ważnego przedsięwzięcia - wyremontowanego i powiększonego zalewu w tym wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie miasteczku Roztocza. W trakcie zorganizowanej na początku konferencji samorządowo-gospodarczej zostały zaprezentowane bardzo liczne inicjatywy podejmowane przez samorząd miasta, jak i zrzeszonych w stowarzyszeniu pracodawców Unii Szefów Firm Zamojszczyzny. Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec w czasie prezentacji dokonań samorządu miasta kilkukrotnie wskazywał na zaczerpnięte w trakcie wizyt w Gogolinie, na Śląsku Opolskim, nowe pomysły i liczne dobre wzorce. Bardzo pozytywnie odniósł się inicjatyw podejmowanych w naszej gminie w zakresie programu Odnowy Wsi w zakresie rozwoju infrastruktury i upiększania miejscowości.