Kolejny krok ku wiaduktowi zrobiony

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się (28.08) robocze spotkanie Zastępcy Burmistrza Gogolina Krzysztofa Długosza z Wicemarszałkiem Szymonem Ogłazą w celu omówienia stanu przygotowań do budowy wiaduktu w Gogolinie.

Ze strony samorządu województwa opolskiego w spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Remigiusz Widera oraz Dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk. Spotkanie to podsumowuje kolejny etap podpisanego na początku kwietnia br. trójstronnego listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136, w ciągu linii E30.

W trakcie spotkania Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz oraz Naczelnik Stanisław Haraf przekazali gotową koncepcję programowo – przestrzenną, obejmującą lokalizację wiaduktu nad torami kolejowymi oraz planowane rozwiązania nowego układu komunikacyjnego. Przekazana dokumentacja koncepcyjna służyć ma przygotowaniu porozumienia w którym zawarte będą szczegółowe terminy oraz zasady i warunki realizacji i finansowania tej inwestycji. Zarówno PKP PLK SA., jak i Województwo Opolskie oraz Gmina Gogolin wyraziły już wolę partycypowania w kosztach realizacji budowy wiaduktu na mocy listu intencyjnego z kwietnia br. Na ręce Marszałka Województwa Opolskiego przekazana została także wstępna deklaracja Burmistrza Gogolina w zakresie sfinansowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

spotkanie_wiadukt.jpeg