Nowa współpraca szansą na leczenie uzdrowiskowe

Wraz z kilkuosobową delegacją Gminy Gogolin w dniach 17 – 19 sierpnia Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w rozmowach z Zarządem Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek, w celu wynegocjowania korzystnej dla mieszkańców gminy Gogolin, oferty leczniczo – rehabilitacyjnej w tamtejszym ośrodku i podpisania porozumienia w tej sprawie.

W ramach podjętej współpracy, dzieci i młodzież oraz seniorzy, w ramach szeroko rozumianej polityki senioralnej, będą mogli skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w ramach świadczeń NFZ, w zakresie górnych dróg oddechowych, dysfunkcji narządów ruchu, wad postawy, układu nerwowego, a także otyłości. Na mocy porozumienia, samorząd Gminy Gogolin chce też upowszechniać profilaktykę i leczenie uzdrowiskowe wśród mieszkańców gminy, jak również umożliwić współpracę pomiędzy Uzdrowiskiem Ciechocinek, a Zespołem Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, co zostanie sformalizowane odrębną umową pomiędzy Uzdrowiskiem i Instytutem.

Ciechocinek.jpeg