60 lat posługi Arcybiskupa Nossola

Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol obchodzi w tym roku dwa ważne jubileusze: 60. rocznicę święceń kapłańskich oraz 40. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej.

Ksiądz Arcybiskup od wielu lat związany jest z gminą Gogolin, gdzie nie tylko mieszka, ale też angażuje się w życie społeczne. Dzięki staraniom Księdza Arcybiskupa udało się odbudować Pałac w Kamieniu Śląskim, który służy teraz doskonałej promocji tej miejscowości i całej gminy jako Sanktuarium Świętego Jacka oraz Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto, Ksiądz Arcybiskup był inicjatorem utworzenia w Kamieniu Śląskim kneippowskiego ośrodka rehabilitacyjno – leczniczego oraz Instytutu Naukowo – Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa Sebastianeum Silesiacum o randze europejskiej. Jest też budowniczym mostów pomiędzy Polską, a Niemcami, jednocząc te dwa narody już od wielu lat.  Z okazji tak pięknych jubileuszy, najlepsze życzenia składają w imieniu całej wspólnoty mieszkańców Gminy Gogolin – Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok:

 

życzenia.jpeg

Alfons Nossol 1.jpeg

Alfons Nossol 2.jpeg