Nabory wniosków w Annalandzie

Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło nabór wniosków 8/2017 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy podmioty zainteresowane dofinansowaniem do złożenia wniosku w ramach naboru 8/2017 w terminie od 1 września do 14 września.

UWAGA! W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku!

Ogłoszenie nr 8/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

w ramach Przedsięwzięcia nr I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny

POBIERZ - PDFOgłoszenie nr 8.2017 nabór w termnie 01 - 14 września 2017r..pdf

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl


Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy podmioty zainteresowane dofinansowaniem do złożenia wniosków w ramach naborów 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia.

UWAGA! W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku!

Ogłoszenie nr 4/2017

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w  tym zakresie 

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ - PDFOgłoszenie-nr-4.2017-nabór-w-terminie-14-31-sierpnia-2017r.pdf

Ogłoszenie nr 5/2017

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach Przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

 POBIERZ - PDFOgłoszenie-nr-5.2017-nabór-w-terminie-14-31-sierpnia-2017r.pdf

Ogłoszenie nr 6/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach Przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne

 POBIERZ - PDFOgłoszenie-nr-6.2017-nabór-w-terminie-14-31-sierpnia-2017r.pdf

Ogłoszenie nr 7/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

 POBIERZ - PDFOgłoszenie-nr-7.2017-nabór-w-terminie-14-31-sierpnia-2017r.pdf

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl