Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki.

RPO-OPO-EFSI.jpeg

Już wkrótce pięć kampanii o przyrodzie

Gmina Gogolin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki”. Środki w wysokości 279.943,29 zł zostaną przeznaczone m.in. na organizację pięciu dużych kampanii edukacyjno – informacyjnych, których tematem przewodnim jest różnorodność roślin i zwierząt naszego regionu. 

W ramach kampanii  zostaną zorganizowane wykłady, warsztaty, konkursy i pokazy. Odbędą się również dwa pikniki edukacyjne w Owocowym Ogrodzie Miejskim w Gogolinie oraz plenerowy koncert instrumentalny i przedstawienie o tematyce ekologicznej. Jedną z propozycji jest również wycieczka rowerowa. W ramach projektu  powstanie także film o bioróżnorodności gminy oraz maskotka i komiks promujący susła moręgowanego mającego siedliska w Kamieniu Śl.

Kampanie (bloki tematyczne) będą poświęcone następującym zagadnieniom:

  • bioróżnorodność w ogrodnictwie,
  • bioróżnorodność zwierząt domowych,
  • bioróżnorodność dzikiej fauny,
  • bioróżnorodność dzikiej flory,
  • pamiętajmy o ogrodach.

Na terenie Owocowego Ogrodu Miejskiego i w jego okolicy powstanie również tematyczna ścieżka edukacyjno – przyrodnicza. Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożył Wydział Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Projekt pn.: „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, kwota wsparcia: 237.923,50 zł.