XXXVI Sesja Rady Miejskiej

17 lipca odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w trakcie której podjęta została jedna uchwała.  

Radni, jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia. Zmiana planu obejmuje teren obiektów produkcyjnych, składów oraz magazynów i została dokonana w celu umożliwienia realizacji nowych inwestycji na niniejszym obszarze. Przedmiotem zmiany planu jest usunięcie z rysunku planu części drogi wewnętrznej, przebiegającej przez teren prywatny; skorygowane zostały też sposoby kształtowania zabudowy na tym obszarze. Ma to związek z planowaną rozbudową zakładu Gniotpol oraz powiązaną z tym zmianą układu komunikacyjnego w tej części miejscowości Malnia. Mieszkańcy i rolnicy będą mogli korzystać z nowo projektowanej drogi, łączącej drogę wojewódzką nr 423 – ulicę Opolską z główną drogą dojazdową do kościoła parafialnego – ulicą Polną i dalej w kierunku terenów przemysłowych firmy Gniotpol – z ulicą Powstańców.