Staw w centrum wioski Izba Tradycji Ekomuzeum przy Szkole Podstawowej Głaz w centrum Kościół Ołtarz w kościele

Kamień Śląski kandydatem do tytułu „Najpiękniejsza wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”.

11 lipca 2017 r. Kamień Ślaski odwiedziła komisja konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017”. Nasza wioska startuje do konkursu w kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”. Komisja w składzie Mariola Szachowicz - z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Tomasz Przygoda - główny specjalista Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, Anna Lubojańska - przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu, Patrycja Borkowska z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opolu oraz dr Krzysztof Badora - doktor nauk o ziemi w zakresie geografii Uniwersytetu Opolskiego – dokonała wizji terenowej.

Kamień Śląski reprezentowali: Sołtys Bronisława Sleziona, Zbigniew Kawa – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciół Kamienia Śląskiego", Marcin Madziała - prezes Stowarzyszenia „Kamyki”, Tomasz Sochański - dyrektor PSP, Ewa Skowronek – członek Rady Sołeckiej, Norbert Broj – członek Rady Sołeckiej, ks. Probosz Arnold Nowak oraz Krystyna Broj – przewodnicząca Koła DFK. Obecni byli także Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina, Monika Buk – prowadząca Sekretariat Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) oraz Robert Smiatek z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Konkurs „Piękna Wieś Opolska" do roku 1998 organizowany był przez Wojewodę Opolskiego. Później został włączony jako element programu Odnowy Wsi, co zaowocowało kilkukrotnym zwiększeniem liczby uczestników. Jest jedną z form wsparcia jakie oferuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego społecznościom lokalnym uczestniczącym w programie Odnowy Wsi. Konkurs jest wizytówką i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem opolskiego programu Odnowy Wsi, a jego zakończenie i wręczenie nagród jest dorocznym świętem jego uczestników. W tym roku odbywa się jubileuszowa, bo już XX edycja tego konkursu.

 

 

W kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” oceniane są takie punkty jak: dbałość o środowisko i zasoby przyrodnicze miejscowości, estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego, aktywność społeczności w proces odnowy wsi w latach 1997-2017 oraz umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizyty komisji konkursowej.

Komisję powitała Sołtys Kamienia oraz zaprosiła do wysłuchania krótkiego występu zespołu folklorystycznego. Następnie lider wsi Kamień Śląski wraz z członkami Rady Sołeckiej oraz Burmistrzem Gogolina oprowadził po Kamieniu Śląskim, wskazując na to co się zmieniło na przełomie ostatnich 20-tu lat.  Zbigniew Kawa, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego zauważył, iż społeczność lokalna zamieszkująca Kamień Śląski podejmuje wiele inicjatyw mających na cele dbałość o estetykę krajobrazu wiejskiego i zachowanie ładu przestrzeni publicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 3 września w Namysłowie.

Pogoda
02 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,57 PLN
1 CHF = 4,24 PLN
1 USD = 3,84 PLN