Budowa obwodnicy Gogolina – Karłubca zakończona

Dzisiaj (07.07) w obecności Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz kierownictwa firmy wykonawczej i inspektorów nadzoru odbył się końcowy odbiór techniczny.

Jak już informowaliśmy drogowy ciąg komunikacyjny łączący planowaną obwodnicę Malni i Choruli z drogą powiatową nr 1831 O zbudowała w niecałe 4 miesiące firma OLS Sp. z o.o. spółka komandytowa z Lublińca. Firma została wybrana w przetargu, w którym udział wzięło 11 podmiotów gospodarczych. Umowę na realizację inwestycji o wartości 2 300 000 zł. podpisano w lutym 2017r.

Finansowanie budowy tego zadania gwarantowała m.in. umowa o współfinansowaniu w roku 2017 zadania realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa, w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Umowa partnerska w związku z wcześniejszym wnioskiem Burmistrza Joachima Wojtali o wsparcie budowy nowej obwodnicy, podpisana została pomiędzy Gminą Gogolin a Powiatem Krapkowickim w dniu 15 września 2016 roku. Gmina Gogolina zobowiązała się do zabezpieczenia kwoty 1 mln 72 tys. zł, Powiat Krapkowicki zaś do zabezpieczenia kwoty 750 tys. zł.

Kilka słów o inwestycji.

Droga o długości 852 m i szerokości 6 m rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu „rondo” w ciągu planowanej obwodnicy Malni i Choruli. Kończy się na ul. Kamiennej, czyli drodze powiatowej nr 1831O, na wysokości budynku nr 74. Cała inwestycja obejmowała także przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami (ulicą Torową i ulicą Marzanny), budowę chodników i budowę nowoczesnego oświetlenia ulicznego, z wykorzystaniem lamp typu LED.

Odbiory_obwodnica.jpeg