Rada Rozwoju debatowała o polityce mieszkaniowej

Socjalna i komunalna polityka mieszkaniowa Gminy Gogolin była przedmiotem analizy podjętej na kolejnym, piątym już posiedzeniu Rady Rozwoju Gminy Gogolin. Obradom przewodniczył przewodniczący tej rady Andrzej Balcerek.

W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Bogusław Leśkiewicz, Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin sp. z o.o. Grzegorz Michałowski  a także naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko.

W pierwszej części spotkania, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił członkom Rady Rozwoju aktualną sytuację w zakresie realizacji ważniejszych budżetowych zadań inwestycyjnych. Ponadto omówił stopień zaangażowania gminy w proces pozyskiwania nowych mieszkań oraz najbliższe plany związane z rozwojem zasobu mieszkaniowego gminy.

Następnie Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin sp. z o.o. Grzegorz Michałowski przedstawił szczegółowe dane dotyczące zasobu mieszkaniowego, którym Spółka w imieniu gminy administruje. Z danych tych wynika, iż mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin według stanu na 31 grudnia 2016 r. obejmuje 39 budynków mieszkalnych oraz 3 budynki mieszkalne Spółki, łącznie z 214 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 15 940m². W zasobie tym znajduje się 51 lokali socjalnych o powierzchni ponad 2.900 m². Z punktu widzenia efektywnego zarządzania zasobem pewną niedogodnością jest, iż budynki mieszkalne usytuowane są w 7 miejscowościach.

Członkowie Rady Rozwoju zostali zapoznani także z informacją dotyczącą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin sporządzonego na początku br. Jak się okazuje z wszystkich posiadanych w zasobie gminy nieruchomości 2 zostały wybudowane przed 1918 r., kolejne 21 budynków wybudowano w latach  1918 – 1944, 9 budynków w latach 1945–1970, 5 budynków w latach 1971- 1980, a 5 po roku 1980. Z przedstawionej analizy stan 14 nieruchomości ocenia się jako zły, 6 znajdują się w stanie tzw. średnim a tylko stan 19 nieruchomości ocenia się jako dobry.

Członkowie Rady Rozwoju byli żywo zainteresowani dalszymi planami rozwoju zasobu mieszkaniowego. Przewodniczący A. Balcerek wskazał na niezwykłą ważność przedstawianej tematyki. Dodał, iż z przedstawionego sprawozdania jasno wynika, że większa część mieszkań, jakimi dysponuje Gmina Gogolin wydaje się być mocno wyeksploatowana. Co za tym idzie, nieruchomości te generują spore koszty, związane z ich bieżącym utrzymaniem i remontami. W pełni popiera więc starania burmistrza o budowę nowego bloku, gdzie według planów przygotowanych zostanie 30 nowych mieszkań socjalnych. O szczegółach i terminach ujętych w harmonogramie budowy bloku opowiedział Prezes Michałowski. Według prognoz, popartych aktualną tendencją budownictwa, okresie 2018 – 2023 na terenie Gminy Gogolin przybędzie około 270 mieszkań:

  • ► około 100 budynków jednorodzinnych wolnostojących,
  • ► około 40 budynków jednorodzinnych szeregowych,
  • ► 5 budynków wielorodzinnych (130 mieszkań)

Ostatnim elementem było zapoznanie członków Rady Rozwoju z zakończoną inwestycją budowy owocowego ogrodu miejskiego w Gogolinie, pomiędzy ulicą Szpitalną i Powstańców Śl. oraz tzw. małą obwodnicą Gogolina – Karłubca.