Jest szansa na gazyfikację gminy

Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz podpisał dzisiaj (30.06) list intencyjny pomiędzy samorządem Gminy Gogolin a Oddziałem Opolskim Polskiej Spółki Gazownictwa, w zakresie współpracy przy planowanym rozwoju sieci gazowej.

Uroczyste podpisanie 18 listów intencyjnych z przedstawicielami opolskich miast i gmin miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, a udział w nim wzięli między innymi dr Adam Węgrzyn, Członek Zarządu PSG w Warszawie oraz wojewoda opolski Adrian Czubak. Ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa dokumenty podpisywał Rafał Adamiszyn, dyrektor opolskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego, który nie krył zadowolenia z rozpoczęcia dużego procesu gazyfikacji regionu opolskiego.

List intencyjny określa zasady planowania i budowania przez PSG sieci dystrybucyjnej, umożliwiającej zaopatrzenie w gaz ziemny mieszkańców gminy. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości, w których istnieją przesłanki techniczne i ekonomiczne do realizacji takiej inwestycji. Tutaj władze spółki gazowniczej bardzo liczą na wsparcie samorządów, które w ww. porozumieniu deklarują chęć podjęcia szeregu działań wspierających, zwłaszcza analitycznych i planistycznych.

Jak podkreślał Adam Węgrzyn -„nasze obecne działania prorozwojowe zmierzają do stałej rozbudowy systemu dystrybucyjnego, a tym samym do pozyskiwania coraz to większej grupy odbiorców. To główne elementy nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022. Prowadzimy ponadto bardzo intensywne prace w celu wdrożenia procesu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” – dodaje. Przedstawiciel władz spółki poinformował także, iż samorządy i mieszkańcy będą mogli liczyć na korzystne rozwiązania zawarte we flagowym, rządowym programie ograniczania niskiej emisji pn. „Proste przyłącze”. Jak się okazuje, w najbliższych sześciu latach PSG planuje wydać ponad 11 miliardów złotych na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce, aby uzyskać wskaźnik gazyfikacji na poziomie prawie 61%. Tylko na terenie województwa opolskiego Spółka zamierza wybudować 86 km nowych sieci, przeznaczając na ten cel ok. 30 mln zł.