Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Gogolina

 

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 czerwca radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.

W sesji udział wzięli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin, wieloletni Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Gogolin Zdzisław Zinczyn, dyrektor PSP w Malni Aleksandra Sowada, dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie Violeta Zajączkowska, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Sprawozdanie międzysesyjne

Obszerną informację na temat działalności międzysesyjnej, a także prowadzonych obecnie przez Gminę Gogolin inwestycji oraz spraw bieżących, przekazał radnym Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

 • ► Zakończono kolejny etap realizacji remontu Urzędu Miejskiego w Gogolinie, obejmujący m.in. remont toalet (178 873,51 zł), malowanie korytarzy i 4 biur oraz demontaż kraty w drzwiach do kasy (19 785,46 zł), a także zakup palarni (wiaty) wraz z transportem (25 584,00 zł). Zagospodarowano również teren obok Urzędu Miejskiego w Gogolinie, gdzie dokonano m.in. nasadzeń drzew oraz wykostkowania parkingu.
 • ► Do 31 października zostanie wykonane miasteczko ruchu drogowego wraz z mini boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin. Wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie firma BELLSPORT z Bytomia, która do 30 października zakończy realizację zadania. Wartość całej inwestycji to 263 200,00 zł.
 • ► Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę przedszkola w Malni. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD z Lasowic Wielkich z kwotą 241 296,92 zł. Realizacja zadania będzie odbywała się w miesiącach lipiec – sierpień 2017 r.
 • ► Rusza termomodernizacja budynku szkoły w Kamieniu Śląskim. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, które odbyło się 12 czerwca br. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał umowę z Januszem Adamów, reprezentującym konsorcjum firm: Zakład Remontowo – Budowlany s.c. „A&S” Janusz M. Adamów – Renata Adamów z Twardawy oraz Instalatorstwo sanitarne c.o. i gaz Józef Barnert z Głogówka. Firmy te będą realizować inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim.” Oferta konsorcjum opiewa na kwotę 1 190 989,17 zł. Warto dodać, że do przetargu nieograniczonego złożono 6 ofert, z których najdroższa opiewała na ponad 1,8 mln zł.

W związku z zakończonym naborem na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, Burmistrz Gogolina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie wręczyli kwiaty, podziękowania i gratulacje na ręce Aleksandry Sowady – pełniącej od 1 stycznia 2017 r. obowiązki dyrektora PSP w Malni,  która od 1 września 2017 r. obejmie stanowisko dyrektora tej placówki. Słowa podziękowania skierowali także do Violety Zajączkowskiej – dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie, za wysokie wyniki uzyskane przez uczniów tej placówki w tegorocznym egzaminie gimnazjalnym.

Z okazji jubileuszu miasta, na ręce Zdzisława Zinczyna – byłego Naczelnika Miasta i Gminy Gogolin oraz wieloletniego Zastępcy Naczelnika, który z powodów osobistych nie mógł uczestniczyć w uroczystej konferencji „Bogatsi tożsamością i kulturą regionów i małych ojczyzn” 27 maja, przekazano pamiątkowy starodruk oraz życzenia i podziękowania za pracę rzecz Gogolina w minionym pięćdziesięcioleciu.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek przedstawiła informację o pozyskanych w 2016 roku środkach finansowych ze źródeł zewnętrznych. W ubiegłym roku na realizację działań przez GOK uzyskano 149 000 zł.

Atrakcyjny program wakacji

W tym roku programy wakacyjnego wypoczynku, przygotowane przez gminne jednostki organizacyjne są szczególnie bogate i atrakcyjne. Nutka Cafe, działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie będzie czynna od 26 czerwca do 21 lipca oraz od 16 do 31 sierpnia. W poniedziałki odbywać się będą warsztaty z szycia, we wtorki warsztaty kulinarne. Środa to czas na zajęcia sportowe – piesze wycieczki i wyjścia na basen. W czwartki dzieci nauczą się tańców i piosenek, a w piątek całkowita nowość – „Mój pomysł na zawód”. Czynne będą też świetlice młodzieżowe w Malni, Zakrzowie, Choruli, Kamieniu Śląskim, Kamionku, Górażdżach, Odrowążu i Strzebniowie, gdzie na pewno nikt nie będzie się nudził. „Wakacyjne spotkania z Karlikiem i Karolinką” czekają na dzieci, które zechcą spędzić wakacje z Gminną Biblioteką Publiczną w Gogolinie. W programie m.in. potyczki literackie, zajęcia plastyczne, głośne czytanie legend, gry planszowe i dzień dziennikarza, w czasie którego dzieci będą tworzyć gazetkę biblioteczną. Jak co roku, Kuratorium Oświaty w Opolu organizuje bezpłatny wypoczynek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. W bieżącym roku, w takim wyjeździe udział weźmie jedno dziecko z terenu gminy Gogolin. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grupa ok. 20 dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem, weźmie także udział w koloniach połączonych z programem terapeutycznym. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dla dzieci i młodzieży letnie zajęcia w świetlicach środowiskowych. Program zajęć sportowo – rekreacyjnych przygotowały również gminne  placówki oświatowe, które organizować będą liczne turnieje, wyjazdy do kina, wycieczki rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Działalność Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie

W 2016 r. Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie był głównym organizatorem trzech wydarzeń: XIII Grand Prix w pływaniu (86 zawodników), X Biegów Papieskich (133 zawodników) oraz II Memoriału im. Norberta Klamy (54 zawodników). Ubiegły rok obfitował również w liczne prace remontowe na obiektach sportowych, które miały poprawić komfort użytkowania i poprawić bezpieczeństwo w trakcie odbywających się tam wydarzeń. Na Stadionie Miejskim w Gogolinie dokonano m.in. naprawy siedzisk na widowni, piaskowania płyty głównego boiska, renowacji płyty boiska bocznego treningowego, czy też uzupełniania darnią przedpola bramkowego boiska głównego. Remonty odbyły się także w Kamionku (naprawa bojlerów i baterii wodnych w budynku szatniowym na boisku, naprawa schodów wejściowych i montaż barierki schodowej), w Górażdżach (naprawa siedzisk ławek rezerwowych i siedzisk widowni stadiony, malowanie i naprawa ciągów siatek bramek), w Choruli (naprawa grzejników w szatniach, konserwacja dachu kontenera), w Kamieniu Śląskim (wykonanie odwodnienia przed kortami, wymiana piasku w piaskownicy, naprawa piłkochwytu i ogrodzenia kortów, a także przygotowanie pływalni odkrytej do sezonu, naprawa kostki brukowej, siedzisk i ławek wokół basenu), w Zakrzowie (naprawa i regulacja systemu podlewania boiska, naprawa siatek łańcuchowych obręczy koszy do koszykówek, naprawa i regulacja systemu podlewania boiska), w Obrowcu (naprawa i montaż zabezpieczenia szamba stadionu, naprawa i malowanie barierek ochronnych płyty stadionu, naprawa oświetlenia wewnątrz budynku stadionowego). W ubiegłym roku zakupiono: internetową stację pomiarową pływalni krytej w Gogolinie (22 677,51 zł), ławki dla zawodników rezerwowych na Stadionie Miejskim w Gogolinie (23 650, 78 zł), tablicę wynikowo – czasową na boisku Orlik 2012 w Gogolinie (3 790 zł), system automatycznego nawodnienia boiska młodzieżowego (18 450 zł) oraz urządzenie pomiarowe chloratora w Kamieniu Śl.

Bezrobocie w gminie Gogolin sukcesywnie spada

O 46 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w stosunku do roku 2015. Liczba bezrobotnych w gminie Gogolin, według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 378 osób, w tym 268 kobiet. W dalszym ciągu, w największym stopniu bezrobociem dotknięte są osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lat (w roku 2016r. – 80 osób, w roku 2015 było to 89 osób, a rok wcześniej aż 126 osób), a także osób w wieku 25 – 34 (120 bezrobotnych). W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie nadal podejmował działania mające na celu aktywizację bezrobotnych: prace społecznie użyteczne (w 2016 r. 8 osób), prace porządkowe (w 2016 r. zatrudniono 4 osoby na stanowisku robotnik gospodarczy), Klub Aktywnego Bezrobotnego (w 2016 r. odbyło się 48 spotkań, w których uczestniczyło średnio 21 osób; w sumie liczba uczestników wyniosła 56 osób; prowadzony był również projekt pn. „Inna perspektywa kolorów świata”.

Recykling na wysokim poziomie

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym poziom recyklingu metalu, papieru, tworzyw sztucznych i szkła osiągnął wartość powyżej poziomu wymaganego – aż 53,3% (w 2016 r. próg wynosił 18%). Dla przypomnienia, w 2015 r. Gmina Gogolin osiągnęła wynik na poziomie 37%. Cieszy także wynik poziomu recyklingu niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który w tym roku osiągnął wartość 99,8%, czyli również powyżej poziomu wymaganego (42%).

Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2016 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 r. i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

 

 

W kolejnej części podjęto uchwały w sprawie:

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin – część „A”. Ze względu na chęć otwarcia nowej kopalni „Tarnów Opolski – Wschód” w północno – wschodniej części gminy Gogolin, w obrębie Kamienia Śląskiego, podjęto I etap inwestycji, polegający na przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne dla pozostałej części obszaru będą prowadzone sukcesywnie, w miarę postępu eksploatacji ze złoża „Tarnów Opolski – Wschód”.
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 1. Dotychczas teren ten (w większości obejmujący obszar byłego lotniska w Kamieniu Śl.) posiadał przeznaczenie rekreacyjne, z dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, jednak bez możliwości lokalizacji obiektów budowlanych, związanych z niniejszą działalnością. Aby obiekt tworzony na tym obszarze (pole golfowe) posiadał pełne zaplecze usługowe, konieczne było ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu.
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami trzech nieruchomości będących częścią działek 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2, 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1 oraz 163/36 k.m.1, obręb Górażdże.
 • wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Dotyczy lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku Hali Targowej przy ul. Strzeleckiej 15 w Gogolinie
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

 • — 3000 zł – dotacja Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kraina Św. Anny na realizację projektu „Komputer i Internet nam nie straszny, mimo że nasza średnia wieku to 90 lat, człowieku”, realizowanego przez DSS „Św. Barbara” w Kamionku, działającego w imieniu „Senior w sieci”.
 • — 3000 zł – dotacja Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kraina Św. Anny na realizację projektu „Seniorzy zawsze w formie, mimo że nasza średnia wieku to 90 lat, człowieku”, realizowanego przez DSS „Św. Barbara” w Kamionku, działającego w imieniu „Aktywni seniorzy”.
 • — 2100 zł – darowizna otrzymana przez OPS w Gogolinie na organizację planowanych imprez integracyjnych dla dzieci.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

 • — 30 000 zł – na inwestycje służące ochronie środowiska, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Gogolin dotacjami na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne. To już drugie zwiększenie budżetu w tym roku z przeznaczeniem na ten cel. Podczas kwietniowej sesji, budżet zwiększono również o kwotę 30 000 zł.
 • — 30 500 zł – opracowane dokumentacji urządzeń wodnych i melioracyjnych zlewni oraz uregulowanie sytuacji formalno – prawnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu A3.
 • — 114 000 zł – w wyniku oszczędności powstałych w przetargu dotyczącym przebudowy ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie, pozostała kwota zostanie przeznaczona na remonty cząstkowe i bieżące dróg (100 000 zł) oraz koncepcję układu komunikacyjnego dróg w Kamieniu Śl. (14 000 zł).
 • — 78 000,14 zł – koszt dokumentacji, związanej z budową drogi na działce nr 937/1 w Gogolinie – Osiedle Dębowe.
 • — 10 400 zł – grant otrzymany z Fundacji Wspomagania Wsi, na realizację projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowości na wsi i małych miastach”.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został wydłużony do roku 2028. Ponadto, w projekcie dodano przedsięwzięcie „Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego”, w łącznej kwocie 5 209 186 zł, z datą realizacji 2017 – 2028.