X Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Usprawnienie komunikacji rowerowej pomiędzy Gogolinem i Krapkowicami było głównym tematem, omawianym podczas X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

W spotkaniu, które odbyło się 27 czerwca w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, uczestniczyli: członkowie Gminnej Rady Seniorów, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. W związku z dyskusją na temat poprawy bezpieczeństwa seniorów, podróżujących z Gogolina do Krapkowic, na spotkanie przybyli także aspirant Arkadiusz Wilk z Wydziału Drogowego KPP w Krapkowicach, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny oraz Stanisław Haraf z Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się od wyczerpującego sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym, którego dokonał Przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny. W dalszej części posiedzenia, członkowie Gminnej Rady Seniorów wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali na temat poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji rowerowej pomiędzy Gogolinem i Krapkowicami. Członkowie Gminnej Rady Seniorów uzgodnili również, że będą kontynuować nową formułę dyżurów członków Gminnej Rady Seniorów, w ramach działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie Punktu Doradztwa dla Seniorów. Przypomnijmy –  dyżury odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w pierwszy wtorek miesiąca oraz dodatkowo, w każdym z sołectw, w pierwszy wtorek każdego kwartału. Harmonogram dyżurów w III kwartale 2017 r. przedstawia się następująco: 4 lipca (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00: dyżury w sołectwach Chorula, Kamionek, Malnia, Górażdże, Kamień Śląski, Obrowiec, Zakrzów, Odrowąż. Dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie odbędą się natomiast w terminach: 4 lipca, 1 sierpnia i 5 września w godz. 10.00 – 12.00. Szczegółowe informacje dostępne są na plakatach.