Zakończenie roku szkolnego

Zespół Szkół w Gogolinie może pochwalić się imponującymi osiągnięciami uzyskanymi w minionym roku szkolnym. Kolejne awanse otrzymali również uczniowie klas mundurowych.

Uroczystość kończąca rok szkolny (23.06.) była okazją do podsumowań, wręczenia nagród oraz licznych podziękowań. Uczestniczył w niej Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok, ks. Aleksander Sydor i ks. Marek Sobotta oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień i 10 Opolskiej Brygady Logistycznej  w Opolu, a także Stowarzyszenia Pamięci Kawalerii II RP - Pluton Łączności i innych organizacji współpracujących ze szkołą. O pozytywnych efektach tej współpracy i świetnych osiągnięciach uczniów mówiła dyrektor Zespołu Szkół Violeta Zajączkowska, podkreślając jednocześnie wiodącą rolę organu prowadzącego oraz burmistrza.

Warto podkreślić, iż uczniowie uzyskali znakomite wyniki w egzaminie gimnazjalnym. W poszczególnych częściach średnia ocena przewyższała średnią krajową, wojewódzką i średnią ocenę uzyskaną w powiecie. Znakomitymi osiągnięciami mogą także pochwalić się licealiści. Najlepszym przyznano nagrody za wyniki w nauce, nagrodzono także uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w egzaminie gimnazjalnym oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

Przyznano także nagrody Nobile Talentum w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, języków obcych, aktywności artystycznej, sportu, aktywności społecznej, wojskowości. Przyznano także nagrodę Aurea Nobilitas za osiągnięcia w wielu dziedzinach, którą wręczył burmistrz J. Wojtala. 

Nagroda Dyrektora Złota Tarcza trafiła do uczniów, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie sportu, dziedzinach artystycznych i wolontariacie. Przyznano także medale za działalność w zakresie edukacji medialnej. Odznaki Od Serca za Serce otrzymali zaś szczególnie zaangażowani nauczyciele i przyjaciele szkoły.

Szczególną nagrodą były ryngrafy przyznane: burmistrzowi Joachimowi Wojtali, płk. Jarosławowi Jalowskiemu – Szefowi Wydziału i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, mjr. Arkademu Smolińskiemu - Komendantowi  Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień oraz 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej  w Opolu. Dyplomy otrzymali także przedstawiciele stowarzyszeń promujących działania związane z wojskowością, współpracujące ze szkołą.

Niezwykle podniosłą częścią uroczystości było mianowanie uczniów na stopień starszego kadeta i starszego kaprala – kadeta oraz wręczenie Sznurów Prymusa. Chorąży Henryk Grach z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej  wręczył także uczniom okolicznościowe certyfikaty.

Uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

I.  Najwyższa średnia ocen

Anna Wicher  - średnia 5,70 - Publiczne Gimnazjum w Gogolinie

Róża Deć – średnia 5,92 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie

Thomas Frączek – średnia 5,67 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie

Laura Przemus –  średnia 5,67 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu  Śl.

Patrycja Członka - średnia 5,41- Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni

 

II. Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego

Paweł Bekiesch – największa ilość punktów z całości egzaminu gimnazjalnego oraz części językowej (język angielski)

Szymon Anioł – największa ilość punktów z części humanistycznej

Paweł Harmansa - największa ilość punktów z części matematyczno – przyrodniczej

Szymon Kowol – największa ilość punktów z części językowej (język niemiecki)

Mariusz Hergesel – największa ilość punktów z części językowej (język niemiecki)

 

III. Laureaci i finaliści  konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Róża Deć – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i Konkursu Języka Niemieckiego

Bernadeta Lepich – laureat Wojewódzkiego konkursu Języka Niemieckiego

Kacper Grabelus – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Thomas Frączek – laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Kacper Kowol - laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni

Karolina Simkiewicz – finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Technicznego

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu  Śl.

Łukasz   Lysek - finalista  Wojewódzkiego Konkursu Technicznego