O Funduszu Sołeckim w gminie Gogolin w Senacie RP

 

Przedstawiciele Gminy Gogolin, ze specjalna prelekcją, wystąpili w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. 19 czerwca 2017r., na zaproszenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, przedstawili doświadczenia związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego i polityką senioralną.   

Krzysztof Reinert, Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gogolinie przedstawił referat Czy fundusz sołecki rozwiązuje problemy sołectw? Z kolei Barbara Herok, sołtys wsi Malnia, przedstawiła projekt pn. "Pokolenie plus - klub aktywnych seniorów w Malni" dotyczący aktywizacji seniorów na wsi. Tak duże wyróżnienie jakiego dostąpiła Gmina Gogolin jest wynikiem wieloletnich działań samorządu gminy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i systematycznego wspierania sołectw. Konferencje otworzył przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - senator Jerzy Chróścikowski,. Wśród prelegentów byli także Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz senator Piotr Zientarski - przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administarcji Państwowej. Po części referatowej odbyła się dyskusja na temat aktywności środowisk wiejskich w sołectwach, gminach i w kraju. Dyskusja zakończyła się konkluzją sformułowaną przez jednego z uczestników, iż aktywne sołectwo jest wtedy, kiedy mieszkańcy biorą czynny udział w pracach nad rozwojem swojej małej społeczności i zarazem są wsparciem dla działań sołtysa.

W drugiej części spotkania odbył się finał konkursu „Sołtys Roku 2016”, organizowanego przez redakcję czasopisma „Gazeta Sołecka” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.  Statuetki wyróżnionym wręczył Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić budynek Sejmu i Senatu, po których oprowadzał marszałek Senatu.