Przedszkole im. Karlika i Karolinki

Karlik i Karolinka patronują Publicznemu Przedszkolu nr 3 w Gogolinie. Placówce nadano imię gogolińskich bohaterów, doceniając wyjątkowe zaangażowanie w zakresie edukacji regionalnej.

Uroczystość z tej okazji rozpoczęła się 21 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, a zakończyła w przedszkolu przy ul. Strzeleckiej, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. Wśród zaproszonych gości był Opolski Wiecekurator Oświaty Artur Zapała, Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie Aleksander Sydor, prezes OSP Gogolin Lucjan Lubaszka, przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i związków NSZZ Solidarność, Powiatowego Urzędu Pracy, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury i Zespołu Attonare w Komprachcicach, gogolińskiego Oddziału Gminnego ZNP, Klubu Seniora, Akademii Trzeciego Wieku, prezesi gminnych stowarzyszeń, zaproszeni zostali także byli pracownicy Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, rodzice, sympatycy i darczyńcy przedszkola.

Katarzyna Figiela - dyrektor palcówki przedstawiła historię starań o nadanie przedszkolu patronatu. Imię Karlika i Karolinki nadano przedszkolu na podstawie uchwały, którą radni podjęli 30 marca br. Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z nadaniem imienia, dokonano także prezentacji znaku graficznego jakim placówka będzie się od tej pory posługiwać. Znak przedstawiający graficzne portrety Karlika i Karolinki ujmuje motywy plastyczne obecne w śląskiej sztuce ludowej.

Młodzi strażacy

Decyzją Zarządu OSP Gogolin, Przedszkolna Drużyna Pożarnicza działająca w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie, otrzymała proporzec. Strażacy z gogolińskiej jednostki sprawują opiekę merytoryczną nad realizacją innowacyjnego programu edukacyjnego „Od zucha do druha” realizowanego w tej placówce. W ramach ceremonii przekazania proporca, dzieci złożyły okolicznościową przysięgę. Przedszkolaki, pod kierunkiem prezesa OSP Gogolin, st. bryg. Lucjana Lubaszki, przygotowały również pokaz musztry, której uczą się w ramach tego programu.

Medale  i wyróżnienia

Uroczystość był również okazją do podziękowań i wręczenia nagród. Medal „Przyjaciel Przedszkola”, przyznany przez dyrekcję i społeczność przedszkolną, otrzymał burmistrz Joachim Wojtala, st. bryg. Lucjan Lubaszka, Henryka Sadowska, Elżbieta Klimas, Iwona Cimek i Ewa Bury. Są to osoby zasłużone i wspierające działalność edukacyjną i wychowawczą placówki. Nagrodzono również zwycięzców konkursu plastycznego „Karlik i Karolinka dawniej i dziś”. Zaprezentowano także prestiżowy certyfikat „Przedszkole z Pasją” przyznany przedszkolu przez Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM. Tytuł ten jest przyznawany instytucjom, które podejmują oryginalne i wartościowe działania w zakresie edukacji i wychowania.

Podziękowania i gratulacje

Uroczystość z okazji nadania imienia była okazją do  podsumowań, gratulacji i życzeń. Społeczność przedszkolna została obdarowana również licznymi prezentami. Burmistrz Joachim Wojtala podziękował przede wszystkim za wielką kreatywność w podejmowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Słowa wdzięczności skierował nie tylko do dyrekcji i kadry pedagogicznej, ale również do pracowników obsługi, rodziców i do wszystkich, którzy wspierają działalność przedszkola. Podkreślił, iż przedszkole jest znakomitą wizytówką Gogolina i Gminy Gogolin. Wiele miłych słów i życzeń padło ze strony gości, którzy gratulowali sukcesów.

Nadzwyczajny program

Ozdobą uroczystości był nadzwyczajny program artystyczny przygotowany przez dzieci. Znalazł się w nim polonez, piosenki, wiersze oraz scenki  rodzajowe „Bajkowa opowieść o tym jak to z Karlikiem i Karolinką było…” oraz  „O Karliku co z Karolinką zwiedzał świat na mopliku”, w których dzieci mówiły gwarą. Przygotowano także dwa filmy - o historii przedszkola oraz film „Pocztówka z przedszkola Karlika i Karolinki”. Warto podkreślić, że program wzbudził ogromny aplauz, a mali artyści otrzymali owację na stojąco.

Barwny korowód

Po zakończeniu uroczystości w Gminnym Centrum Kultury dzieci i goście pozowali do pamiątkowego zdjęcia przy pomniku Karolinki, a następnie wyruszyli w kierunku przedszkola. Tam odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Tablicę poświęcił proboszcz, ks. Aleksander Sydor. Na zakończenie, dzieci oraz goście wypuścili w niebo mnóstwo kolorowych balonów.