Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

Gmina Gogolin znowu ma powody do dumy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jak się okazuje, nasi uczniowie byli świetnie przygotowani i poziomem uzyskanych średnich not przewyższają osiągnięcia swoich rówieśników z terenu powiatu, województwa a nawet kraju. Szczególnie wysokie średnie widoczne są w wynikach z części językowych.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala gratuluje uczniom klas trzecich uzyskanych bardzo wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego. Jednocześnie składa serdeczne podziękowania dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu za włożony trud i pracę z młodzieżą.

Zestawienie wyników prezentujemy poniżej.

wyniki_egzaminu_gimnazjalnego_2017.jpeg