Rozpoczęła się przebudowa ulicy Strzebniów

 

Remont ulicy polega na rozbiórce nawierzchni z sześciokątnych, betonowych płyt drogowych, rozbiórce starych i ułożeniu nowych krawężników, a także na rozbiórce starego i wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej. Nowa nawierzchnia drogi o powierzchni nieco ponad 2 tys. m2 również będzie wykonana z betonowych płyt drogowych.

Konsorcjum złożone z firm EKO - PROBUD Bartosz Szczepanek z Gogolina oraz VIAPOL Sp. z o.o., również z Gogolina, ma zgodnie z zawartą umową zakończyć zadanie do połowy lipca tego roku. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zaoferował zrealizowanie przebudowy za kwotę 316.212,11 zł.

Strzebniów.jpeg