Dzień Działacza Kultury

Z okazji Dnia Działacza Kultury, burmistrz Joachim Wojtala spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. Burmistrz bardzo wysoko ocenił działalność placówki.

Doroczne spotkanie było okazją do podziękowań i do złożenia życzeń. Burmistrz Joachim Wojtala dziękował przede wszystkim za działania animacyjne i promocyjne w zakresie kultury, a szczególnie za działania skierowane do dzieci i młodzieży.  Nawiązując do majowych uroczystości jubileuszowych z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich, podziękował za profesjonalizm i bardzo duże zaangażowanie dyrekcji oraz pracowników GOK w organizację trzydniowych uroczystości. Zaproponował również, aby w oparciu o bardzo bogatą dokumentację, sporządzić podręczny informator o działalności GOK. Burmistrz wyraził również wdzięczność za pielęgnowanie i promowania bogactwa kulturowego Ziemi Gogolińskiej. Dyrektor GOK Iwona Cimek mówiła natomiast o najbliższych inicjatywach, które będą realizowane w placówce i świetlicach młodzieżowych. Podziękowała również za wszechstronne wsparcie, jakiego udziela instytucji Urząd Miejski w Gogolinie oraz burmistrz. - Jestem bardzo wdzięczna za uznanie i akceptację działań inicjowanych w GOK – podkreśliła dyrektor.

Podczas spotkania burmistrz zaprezentował najnowszą publikację, która będzie dostępna m. in. w Centrum Informacji Turystycznej w Kamieniu Śląskim. Chodzi o oryginalny informator – przewodnik autorstwa ks. prof. Zygfryda Glaesera „U świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Tu odnowisz ciało i duszę”. Informator zawiera m. in. propozycję trzech tras edukacyjno – poznawczych.

*

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją niezwykle dynamiczną, z szeroką ofertą różnorodnych zajęć skierowaną do wszystkich grup wiekowych. W ramach GOK działa 8 świetlic młodzieżowych w sołectwach i dzielnicy Gogolin - Strzebniów, Kulturalna Nutka Cafe, Akademia Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Mażoretek ArriVa, Wędrująca Kapela i Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Kamieniu Śl. W minionym roku GOK zorganizował 298 wydarzeń, w tym 64 w centrum kultury, 10 imprez plenerowych oraz od 30 do 40 zajęć w każdej z ośmiu świetlic młodzieżowych. W zajęciach prowadzonych przez GOK tygodniowo korzysta ok. 330 osób.