Trzy szkoły wsparte przez Aglomerację Opolską

Trzy szkoły z terenu Gminy Gogolin: PSP nr 2 i PSP nr 3 w Gogolinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni biorą udział w dużym projekcie pn.  „Akademia kompetencji kluczowych Aglomeracji Opolskiej”, które dofinansowało Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. W ramach projektu, każda ze szkół otrzymała wsparcie finansowe po 120 tysięcy złotych, na prowadzenie pracowni dydaktycznych.

W ramach przedsięwzięcia, którego głównym celem jest zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi, szkoły zostaną wyposażone w laboratoria chemiczne, fizyczne i biologiczne. Pomoce badawcze do prowadzenia zajęć dydaktycznych, umożliwią przeprowadzanie badań, zwłaszcza w zakresie biotechnologii, akustyki, fotosyntezy i światła. Dzięki temu, uczniowie będą mogli dokładniej poznać prawa chemiczne i fizyczne, a co najważniejsze – zastosować je w praktyce. Ponadto, w ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, mające rozszerzyć ich wiedzę w realizacji przedsięwzięcia.

Celem projektu „Akademia kompetencji kluczowych Aglomeracji Opolskiej” jest między innymi zwiększenie efektywności w metodach nauczania,  interdyscyplinarne przekazywanie wiedzy, popularyzacja nauki, promowanie samodzielnego myślenia, kreatywność w procesie poznawania świata czy wspieranie integracji środowisk zainteresowanych nauką.

Realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do 31 stycznia 2019 r.