Ostatnie pożegnanie ks. Krzysztofa Korgla

9 czerwca w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Krzysztofa Korgla – proboszcza, dziekana Dekanatu Krapkowickiego, którym przewodniczył ordynariusz opolski ks. biskup Andrzej Czaja, przy koncelebrze księży kapłanów z diecezji opolskiej i gliwickiej. W trakcie ostatniego pożegnania, Burmistrz Gogolina wyraził wdzięczność za dziesięcioletnią posługę duszpasterską w obrowieckiej parafii oraz nieformalną posługę jako kapelana samorządowego Gminy Gogolin.  

Drogi nasz Radco, Dziekanie, Proboszczu i Duszpasterzu Samorządowy,

bardzo trudno jest pogodzić się z Twoją śmiercią, chociaż powoli nas do niej przygotowywałeś. Jak zawsze mieliśmy jednak nadzieję, że – i tym razem –  pokonasz zdrowotne problemy.  Stało się jednak inaczej…

Drogi Księże Krzysztofie,

w imieniu własnym, samorządu Gminy Gogolin i mieszkańców chciałbym przede wszystkim wyrazić wielką wdzięczność za Twoją dziesięcioletnią posługę duszpasterską w tutejszej parafii. Za posługę duszpasterską wśród  pacjentów, kuracjuszy i seniorów w Kamieniu Śląskim i w Domu Spokojnej Starości Święta Barbara w Kamionku. Jestem też bardzo wdzięczny za nieformalną posługę jaką świadczyłeś jako nasz kapelan samorządowy.

Mimo słabego zdrowia, nie oszczędzałeś sił, aby powierzone Tobie wspólnoty nieustannie wzrastały. Wykonywałeś swoje zadania rzetelnie i z wielkim sercem. Kiedy zamieszkałeś w Gminie Gogolin, natychmiast włączyłeś się w życie społeczne, wspierając inicjatywy samorządu i mieszkańców. Chciałeś stworzyć mieszkańcom Obrowca jak najlepsze miejsca integracji, aby czuli się wspólnotą. Przy plebanii lokalizację znalazła biblioteka i siedziba stowarzyszenia, pomagałeś utworzyć miejsca rekreacji i miejsca do uprawiania sportu. Bardzo dbałeś o to, aby rozwijały się kontakty partnerskie zawiązane przez gminę, z czeskim Jablunkovem i Gminą Łodygowice. Znakomicie współpracowałeś z Radą Sołecką Obrowca, miejscowym stowarzyszeniem i strażakami. Pomagałeś powodzianom. Otaczałeś troską dzieci i młodzież. Jak nikt inny rozumiałeś cierpienie ludzi starych i samotnych. Byłeś z nami codziennie, w chwilach radości i smutku. Mimo że Twoje życie naznaczone było cierpieniem, pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek radosny, otwarty i gościnny. Dodawałeś sił i otuchy. Byłeś bardzo mądrym i roztropnym kapłanem i duszpasterzem. Do słów pożegnania chciałbym dołączyć wyrazy wielkiej wdzięczności od księży pracujących na Ukrainie, zaprzyjaźnionych z Tobą i z naszą gminą: ks. Jana Fafuły, ks. Jana Kuca oraz ks. Mikołaja Leskiva. Dziękują za przyjaźń i pomoc jakiej udzielałeś ich parafiom i wspólnotom. Jak mówi poeta „teraz masz spokój… zrobiłeś co do Ciebie należało…”. Dałeś piękne świadectwo… zostawiłeś nam głęboką naukę  o tym, jak żyć pobożnie, godnie i pięknie.

Żegnamy Cię Drogi Księże, byłeś dla nas jak Ojciec…., a dla mnie jak brat!

 

                                                                                              Burmistrz Gogolina

                                                                                                Joachim Wojtala

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Świętej pamięci Ksiądz Krzysztof Korgel urodził się 03.05.1951r. w Zabrzu. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, 8 maja 1977 r. przyjął świecenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafiach św. Dominika i św. Jakuba Apostoła  oraz w Parafii św. Agnieszki w Nysie, Parafii św. Krzyża w Bytomiu - Miechowicach. W 1984 r. został wikariuszem w Parafii św. Mikołaja w Krapkowicach, a jednocześnie duszpasterzem i budowniczym kościoła w Żywocicach. W 1985 r. objął urząd proboszcza w nowo erygowanej Parafii św. Floriana w Żywocicach, gdzie pracował do 2007 r. Prawie rok pełnił funkcję kapelana w instytucji diecezjalnej Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. Dnia 10 grudnia 2007 r. przyjął posługę proboszcza w Parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu. W 2004 r. został mianowany radcą duchownym, a w 2011 r. został dziekanem Dekanatu Krapkowickiego. Zmarł po długiej chorobie, 5 czerwca 2017 r.

Korgel.jpeg

Ksiądz Krzysztof Korgel aktywnie włączał się w życie społeczne sołectwa Obrowiec i gminy Gogolin. Dzięki jego inicjatywie w pomieszczeniach gospodarczych przy plebanii swoje miejsce znalazła biblioteka, miejsce spotkań Stowarzyszenia „Razem dla Obrowca”, stworzono również ogólnodostępny teren przeznaczony do uprawiania sportu. Ksiądz K. Korgel działał także na rzecz umacniania kontaktów partnerskich gminy. Pielęgnował kontakty z gminą Jablunkov i Łodygowice, organizował m.in. pielgrzymki parafian do sanktuarium w Rychwałdzie. Efektywnie współpracował z Radą Sołecką w Obrowcu, jednostką OSP i miejscowym stowarzyszeniem. Dużą wagę przykładał do działań na rzecz dzieci i młodzieży. Szczególna troską otaczał najstarszych i chorych mieszkańców. Wspierał duchowo i materialnie pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Podczas powodzi w 2010 r. bardzo mocno zaangażował się w pomoc na rzecz powodzian. Pełnił nieformalną funkcję kapelana samorządowego Gminy Gogolin.