Cztery wnioski otrzymaja dofinansowanie

Cztery wnioski z terenu Gminy Gogolin uzyskały pozytywną opinię komisji konkursowej i otrzymały dofinansowanie, w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X 2017”, organizowanego przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współpracy Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

Grupy nieformalne – „Aktywni Seniorzy” i „Senior w sieci” wraz z patronem Domem Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku otrzymały maksymalne dofinansowanie w kwocie 3 000 zł  na realizację zadań pn. „Seniorzy zawsze w formie mimo, że nasza średnia wieku to 90 lat człowieku” i „Komputer i Internet nam nie straszny mimo, że nasza średnia wieku to 90 lat człowieku”. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „KAMYKI” również znalazło się na liście rankingowej, uzyskując maksymalne dofinansowanie na projekt „Zróbmy to razem, Altanę naszych marzeń”. Kolejny nagrodzony z naszej gminy to Stowarzyszenie Razem dla Obrowca, które otrzymało dotację w wysokości 3 000 zł na projekt – „Owocowo – ziołowy raj stworzymy, kulinarne smakołyki zrobimy”.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek w budowaniu lokalnego kapitału społecznego. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Konkurs grantowy.jpeg

Konkurs grantowy.jpeg