Uhonorowali zasłużonych „Karolinkami”

Po raz kolejny osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Gogolina przyznano Nagrodę Honorową Statuetkę Karolinki – symbol Ziemi Gogolińskiej. Uroczyste wręczenie odbyło się w trakcie konferencji „Bogatsi tożsamością i kulturą regionów i małych ojczyzn”, zorganizowanej z okazji 50 – lecia praw miejskich Gogolina.

Ta cenna nagroda została ustanowiona w 1998 r. Karolinkę nadaje Kapituła, a dotychczas uhonorowano nią 75 osób i podmiotów. W jubileuszowym 2017 roku, Nagrodę Honorową Statuetkę Karolinki otrzymali z rąk: Eryka Boronczyka, Bogusława Leśkiewicza oraz burmistrza Joachima Wojtali:

 • ► Dagmar Adamova – za wieloletnią i efektywną współpracę partnerską z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Gogolinie, sukcesywne poszerzanie współpracy i realizację licznych projektów edukacyjnych oraz zaangażowanie w partnerską współpracę Gogolin – Jablunkov – Písek;
 • ► Jacek Połącarz – za owocną i życzliwą współpracę z Gminą Gogolin i działania na rzecz zachowania lokalnych wartości kulturowych, otwartość na potrzeby lokalnego środowiska, wspieranie prospołecznych i ważnych dla mieszkańców gminy inicjatyw oraz promowanie twórczości artystycznej lokalnych zespołów;
 • ► Jan Goczoł – za inicjowanie i wspieranie działań mających na celu promowanie kultury regionalnej, zaangażowanie w promocję literatury, a szczególnie poezji w gminie Gogolin, oraz za emocjonalną poezję, w której zawarł obrazy będące esencją śląskości;
 • ► Marcus Graf – za pielęgnowanie i umacnianie kontaktów w ramach współpracy partnerskiej Gogolina i Schongau, pielęgnowanie lokalnego folkloru i jego promocję w gminie Gogolin oraz za owocną współpracę Stadtkapelle z orkiestrami działającymi na terenie gminy Gogolin;
 • ► Piotr Biskup – za zaangażowanie w rozwój sportu w gminie Gogolin, wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Górażdżach oraz działania na rzecz zachowania bogatych tradycji kulturowych gminy Gogolin;
 • ► prof. Teresa Smolińska – za wieloletnią, owocną współpracę z samorządem i instytucjami kultury w gminie Gogolin, imponującą pracę badawczą i działalność publicystyczną na temat kultury regionalnej oraz szeroką promocję śląskiej kultury ludowej;
 • ► Rafał Jilg – za wieloletnią działalność jako kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie, profesjonalizację orkiestry, osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego zespołu, za pracę edukacyjną i wychowawczą prowadzoną w środowisku dzieci i młodzieży, poszukiwanie nowych dróg i możliwości rozwoju artystycznego muzyków zrzeszonych w zespole;
 • ► Stanisław Jakus – za działania na rzecz umacniania i rozwijania  współpracy partnerskiej Gogolin – Jablunkov, zaangażowanie i pomoc przy realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i prospołecznych oraz za opiekę i patronat nad działaniami podejmowanymi w ramach współpracy szkół;
 • ► Sylwia i Marek Przywarowie – za wspieranie samorządu, Gminnego Ośrodka Kultury i stowarzyszeń w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i  rekreacyjnych, wspieranie sportu dziecięcego i młodzieżowego w Miejskim Klubie Sportowym w Gogolinie i realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • ► Tadeusz Soroczyński – za owocną współpracę z samorządem gminy i gminnymi instytucjami kultury, zainicjowanie współpracy kulturalnej i samorządowej między Gminą Gogolin i Miastem Jablunkov, wspieranie współpracy ze środowiskiem kulturalnym i artystycznym na Zaolziu, szczególnie w Jablunkovie, a przede wszystkim za umiłowanie Ziemi Śląskiej;
 • ► Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia – za owocną i wieloletnią współpracę artystyczną z Gminą Gogolin, sięganie do źródeł lokalnego folkloru i promowanie bogatych zasobów kulturowych Śląska Opolskiego oraz za działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży;
 • ► Teresa i Joachim Siekierowie – za znaczące wzmocnienie gospodarczego potencjału gminy poprzez ulokowanie dwóch zakładów produkcyjnych w Choruli, wspieranie edukacji młodzieży poprzez udostępnienie wiedzy i technologii w  ramach  nowoczesnego parku technologicznego firmy oraz stworzenie warunków do podjęcia współpracy  Spółki Chespa i Zespołu Szkół w Gogolinie.