XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Na XIV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, który odbył się 6 maja br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach strażacy – ochotnicy  dokonali wyboru nowych władz oddziału wojewódzkiego na kolejną, pięcioletnią kadencję.

W związku ze Zjazdem, na terenie Gminy Gogolin gościło wielu znamienitych gości, wśród nich Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, były premier dh Waldemar Pawlak, poseł na Sejm dh Ryszard Galla, wicemarszałek dh Stanisław Rakoczy, komendanci wojewódzcy i powiatowi, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych oraz wielu innych zasłużonych działaczy pożarnictwa. Wyjątkowych gości witała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina pod batutą Rafała Jilga, a z bardzo atrakcyjnym programem wystąpili także „mali strażacy” z przedszkola nr 3 w Gogolinie, przygotowani pod kierunkiem dyrektor Katarzyny Figieli i Gizeli Sapok.

W trakcie prawie sześciogodzinnych obrad delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności zarządu, jak i komisji rewizyjnej z minionych 5 lat. Dyskutowali także nad dalszym funkcjonowaniem struktur strażackich oraz możliwościami finansowania bieżącej działalności jednostek OSP. W kolejnym punkcie programu zjazdu, osiemdziesięciu pięciu obecnych na sali obrad delegatów, wybranych w trakcie kampanii na szczeblu powiatowym, jednomyślnie udzieliło absolutorium zarządowi kończącemu kadencję.

Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ponownie wybrano dh Andrzeja Borowskiego, dokonano wyboru także trzech Wiceprezesów: dh Teresę Tiszbierek, dh Joachima Wojtalę oraz dh Henryka Serugę. W składzie 32 – osobowego zarządu, oprócz dh J. Wojtali, strażaków z terenu Powiatu Krapkowickiego będzie reprezentował także dh Marek Pietruszka, zaś do składu Wojewódzkiego Sądu Honorowego wybrano dh Bernarda Kubatę.

-W naszej jedności siła, niezwykle ważne są przyjaźń i szacunek – mówił do uczestników zjazdu Prezes Waldemar Pawlak. –Dziękuję zarządowi ale także wszystkim strażakom za wasze niezwykłe zaangażowanie, za stałą gotowość do niesienia pomocy. Nasz związek jest organizacją, która od stuleci zajmuje się ochroną ludności i ich dobytku. Trzeba tu w jasny i stanowczy sposób oddzielić ochronę ludności od obrony ludności. Nasi strażacy są świetnie wyszkoleni i zawsze przygotowani do działania. Razem z kolegami z innych krajów, w sytuacji zagrożenia w naszej części Europy prawie 100 tys. ochotników może stawić się do niesienia pomocy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności” – dodał dh Pawlak.

Obsługą merytoryczna zjazdu zajmowali się pracownicy Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, zaś zabezpieczeniem porządku, obsługą parkingów i kierowaniem ruchu zajmowało się 10 strażaków z OSP Górażdże oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gogolinie.