Świętowali Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza i rozpoczynającego się Tygodnia Bibliotek, burmistrz Joachim Wojtala spotkał się z dyrektorem Ewą Bury i pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Spotkanie (8.05) było okazją do złożenia życzeń i omówienia działań biblioteki związanych z jubileuszami świętowanymi w Gogolinie w bieżącym roku.

Wiele miejsca poświęcono także realizowanym przez placówkę przedsięwzięciom związanym z popularyzacją gwary śląskiej. W spotkaniu uczestniczyły pracownice GBP w Gogolinie: Dominika Dąbrowska, Kornelia Stobrawa, Jolanta Zakrawacz, Barbara Polański i Maria Juraszek oraz Irena Pawlyta (filie Kamionek i Kamień Śl.) i Krystyna Kubiczek (filie Malnia i Chorula).

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie jest prężną instytucją kultury, aktywnie działającą w lokalnym środowisku. W minionym roku biblioteka była organizatorem prawie 250 wydarzeń kulturalnych, z wypożyczalni skorzystało zaś ponad 20 tys. osób. W 2016 r. placówka wzbogaciła się o 1500 nowych pozycji (książki i multimedia). Biblioteka udostępnia także stanowiska komputerowe, dysponuje również dużym zbiorem audiobooków.