Protokół z zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji budowlanej „Ogród Miejski — nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”

Logotypy.jpeg

                                                                                                           Gogolin, 26 stycznia 2016 r.

 

 

PROTOKÓŁ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zaproszenie Gminy Gogolin do składania ofert na zadanie Opracowanie projektu budowlanego: „Ogród Miejski —nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina "- budowa traktów pieszych i rowerowych, traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, oświetlenia parkowego montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów, w wyznaczonym terminie do 25 stycznia 2016r. wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymogi formalne.

Oferty, które spełniły wymagania formalne:

  1. Usługi Budowlane z Zakresu Projektowania i Nadzorowania Adam Nossol,

złożona w dniu: 25.01.2016 r., cena: 55 000,00 zł brutto;

  1. Usługi Budowlane z Zakresu Wycen Monika Drożyńska – Delinowska,

złożona w dniu: 25.01.2016 r., cena: 51 000,00 zł brutto;

  1. Studio Architektury Piotr Ćwirko

złożona w dniu: 25.01.2016 r., cena: 49 999,50 zł brutto;

 

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

Studio Architektury Piotr Ćwirko cena: 49 999,50 zł brutto;

 

Protokół Opracował Krzysztof Reinert dn. 26.01.2016r.

Zatwierdzam Protokół z dnia 26.01.2016r.  Burmistrz Gogolina